profil

Dlaczego konflikt w latach 1914-1918 jest konfliktem światowym?

poleca 84% 375 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na przełomie XIX/XX wieku w Europie narastały konflikty międzynarodowe dotyczące poszerzenia posiadanych kolonii i sfer wpływów politycznych. Głównym agresorem były Niemcy. Posiadały niewielkie kolonie w Afryce i Azji, które nie zaspakajały ambicji i potrzeb nowego mocarstwa. W swojej drodze do władzy napotykały sprzeciw m.in. ze strony Anglii, którą niepokoiła rozbudowa Niemiec. Plany niemieckie, dotyczące podporządkowania sobie Turcji, nie podobały się również Rosji, która chciała uzyskać dostęp do Konstantynopola i cieśnin nad Morzem Czarnym. Niemcy również popadły w niekorzystny konflikt z Francją, chcąc oprócz Lotaryngii i Alzacji zagarnąć również Zagłębie Saary. Japonia z kolei chciała zagarnąć kolonie niemieckie leżące w Chinach i na Pacyfiku. Powstały dwa wielkie bloki militarne, Trójprzymierze, czyli sojusz konfliktowych Niemiec, Autro-Węgier i Włoch, oraz Trójporozumienie, do którego należały Francja, Wielka. Brytania i Rosja. Narastały kolejne konflikty, do których przyłączały się kolejno coraz to inne państwa, między innymi Bułgaria, Turcja, Rumunia oraz Stany Zjednoczone. Wywiązała się wielka wojna, nazywana dziś I Wojną Światową.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta