profil

Znaczenie gospodarcze Morza Bałtyckiego

poleca 88% 106 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Bałtyk ma ogromne znaczenie gospodarcze. Umożliwia rozwój transportu morskiego i portów morskich – jako ośrodków miejskich. Największy udział w przeładunkach towarów w Polsce ma zespół portowy Szczecin-Świnoujście oraz Gdańsk-Gdynia. Porty Polskie mają charakter uniwersalny i odbywa się w nich przeładunek różnych towarów, chociaż zaznacza się pewna specjalizacja. W Świnoujściu przeładowuje się głównie: węgiel, rudy i surowce chemiczne; w Szczecinie: rudy i surowce chemiczne, zboże, drobnicę (terminal kontenerowy); w Gdańsku: węgiel, siarkę, drewno, zboże, gdzie ważną rolę odgrywa Port Północny, specjalizujący się w przeładunkach węgla kamiennego i ropy naftowej. Lokalne znaczenie mają porty w Kołobrzegu, Darłówku, Ustce i Elblągu.

W ostatnich latach nastąpił rozwój żeglugi promowej, szczególnie na linii Świnoujście-porty krajów skandynawskich, obsługującej ruch pasażerski. Zapoczątkowane w latach sześćdziesiątych połączenia promowe ze Szwecją, Finlandią, Danią, Niemcami i okresowo Wielką Brytanią ożywiły ruch turystyczny, a także umożliwiły przewozy samochodów osobowych, ciężarówek oraz wagonów kolejowych (linia Świnoujście-Ystad w Szwecji) przez Bałtyk. Najważniejszymi liniami promowymi są obecnie połączenia Świnoujście-Ystad i Świnoujście-Malmoe (Szwecja).


RUCH PASAŻERÓW W MORSKICH PORTACH HANDLOWYCHWYSZCZEGÓLNIENIE 1990 1995 1998 1999
PRZYJAZDY DO KRAJU 288589 516133 1174595 1572235
GDAŃSK 62501 62433 58144 58834
GDYNIA 3967 50817 90497 123526
SZCZECIN 808 318 124 101
ŚWINOUJŚCIE 221313 381365 610865 859527
WYJAZDY Z KRAJU 274566 472569 1134404 1544706
GDAŃSK 58390 62705 61048 62940
GDYNIA 2091 43820 88632 117889
SZCZECIN 769 346 144 176
ŚWINOUJŚCIE 213316 344306 571105 839279
ŹRÓDŁO: ROCZNIK STATYSTYCZNY RZECZPOSPOLIEJ POLSKIEJ 2000


W miastach nadmorskich rozwinął się przemysł stoczniowy, który ostatnio przeżywa głęboki kryzys. Największe stocznie znajdują się w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku. W stoczniach buduje się różne typy statków (chemikaliowce, kontenerowce, drobnicowce) oraz przeprowadza się ich remonty.
Dostęp do Bałtyku umożliwia uprawianie rybołówstwa morskiego. Z Bałtyku pochodzi znaczna ilość odławianych przez Polskę ryb. Do poławianych ryb morskich należą: śledź, szprot, dorsz, kilka gatunków płastug oraz niektóre inne o mniejszym znaczeniu użytkowym, jak makrela, belona, węgorzyca. Z wędrownych

gatunków spotyka się tutaj łososie, węgorze oraz mniej ważne pod względem gospodarczym np. aloza, sieja bałtycka, stynka. Ponadto
poważną przymieszkę w rybołówstwie bałtyckim tworzą ryby słodkowodne, zasiedlające najbardziej wysłodzone rejony jak Basen Botnicki oraz tak bardzo charakterystyczne dla naszego morza przybrzeżne wody zatok i zalewów. Do tych gatunków należą: okoń, sandacz, szczupak, płoć, wzdręga, certa, lin karaś, miętus, sum, ukleja i inne. Znamienną cechą rybołówstwa na Bałtyku jest okresowość połowów, wynikająca z sezonowości ogólnej zjawisk klimatycznych, hydrograficznych i biologicznych, zależnych od położenia morza w strefie umiarkowanej chłodnej. Polskie statki łowią również na łowiskach dalekomorskich. Na wybrzeżu – w Szczecinie, Kołobrzegu, Gdańsku, Gdyni, Władysławowie – znajduje się większość zakładów przetwórstwa rybnego.STRUKTURA POŁOWU RYB MORSKICH
WYSZCZEGÓLNIENIE 1986-19901 1990 1995
OGÓŁEM 605,3 478,9 433,3
RYBY MORSKIE 559,5 430 396,3
W TYM: DORSZOWATE 368,4 310,8 283,8
W TYM: MINTAJ 223,5 249,3
ŚLEDZIE 60,9 45,8
SZPROTY 14,3 37,3
1 PRZECIĘTNE ROCZNE; BRAK DANYCH
ŹRÓDŁO: ROCZNIK STATYSTYCZNY 1996. GUS, WARSZWA 1996


Na morzu terytorialnym, o szerokości 12 mil morskich oraz w polskiej strefie ekonomicznej prowadzi się poszukiwania surowców naturalnych. Stwierdzono tu występowanie ropy naftowej, soli potasowej, bursztynu, minerałów ciężkich, np. cyrkonu. Na Bałtyku, na północ od Władysławowa, znajduje się polska platforma wiertnicza
„Petrobaltic” wydobywająca ropę naftową spod dna morza (około 200 tys. ton rocznie).

Wybrzeże Morza Bałtyckiego jest obszarem o wybitnych walorach leczniczych, turystycznych i wypoczynkowych. Należą do
nich: piaszczyste plaże, wały wydmowe, lasy oraz zawierające duże ilości jodu powietrze oraz wody mineralne.
Dobrze rozwinięta jest tu baza turystyczna: liczne hotele, prywatne pensjonaty, sanatoria, domy wczasowe, pola namiotowe, gastronomia, sieć komunikacyjna, poczty, banki itd. Sezon turystyczny ogranicza się głównie do miesięcy letnich, chociaż wiele ośrodków przyjmuje turystów przez cały rok. Do najbardziej znanych miejscowości turystyczno-wypoczynkowych nad Morzem Bałtyckim należą: Sopot, Kołobrzeg, Łeba, Ustka, Świnoujście i Międzyzdroje. ·

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty