profil

Norma prawna

poleca 85% 118 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Norma prawna to wynikająca z przepisów reguła postępowania, wydana lub usankcjonowana przez państwo, zagwarantowana przymusem państwowym.

Norma dzieli się na trzy części:
1. Hipoteza - określa rodzaj sytuacji w przypadku której zaistnienia norma znajdzie zastosowanie
2. Dyspozycja - wskazuje obowiązujący w danej sytuacji sposób zachowania, tzn że precyzuje co jest zabronione, a co należy zrobić
3. Sankcja - informuje nas jakie skutki wywoła niezastosowanie się do dyspozycji normy. Należy zwrócić uwagę na to że nie każda sankcja jest karą. Sankcja może też powodować nieważność danej czynności.

Na przykład
Art.278 k.k "Kto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5"
Hipotezę stanowi w tym przypadku fakt dokonania kradzieży.
Sankcja również jest wyraźnie oznaczona.
Problem pojawia się z określeniem dyspozycji. Istnieje ona ukryta. Skoro bowiem istnieje przepis przewidujący ukaranie kogoś kto kradnie, to zarazem nakazuje on obywatelom powstrzymać się od kradzieży.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
27.7.2006 (12:26)

krotkie nawet jak na notatkę, a gdzie rodzaje sankcji, koncepcje itd???

Treść zweryfikowana i sprawdzona