profil

Ściąga na maturę z angielskiego.

poleca 85% 102 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Pocztówka.
Hi, Peter
Inf. o miejscu pobytu.
I am in…(jestem w)
I’m spending my holiday at the seaside
I’m going to stay here for two weeks.
Inf. O spędzaniu czasu
Every day there are many things to do
(każdego dnia jest wiele do zrobienia)
I'm very busy every day (jestem bardzo zajety)
there are morning/evening activities
(są rano/wieczorem działalności)
We climb mountains, visit places of interest
(wspinamy się po górach, odwiedzamy ciekawe miejsca)
Inf. o pogodzie
The weather is pretty good/ fine/ awful/ horrible
it's sunny/ cold/snowing
(Pogoda jest bardzo dobra/dobra/straszna/okropna)
okerś. Opini i odczuć
I'm glad/ happy/ disappointed because..
(Cieszę się,/szczęśliwy/rozczarowany,ponieważ)
It's my best/worst holiday/stay abroad ever.
(To moje najlepsze / najgorsze wakacje / pobyt za granicą nigdy)
I’m enjoying (cieszę się)
Zasięganie inf. o adresacie
How abort your holidays?
I hope you’re having a great time.
How’s your summer/holiday?
Koniec
See you soon
All the best

Ogłoszenie o zgubie
Lost/ Have you seen?
Np. yestarday I lost a … of…here.
It is/was
Rozm. (huge, tiny, small)ogromny, malutki, mały
Kształ. (round/rectangular/square/narrow)
okrągły i prostokątny / kwadrat / wąski
Kolor, materiał (made of leather/plastic/linem)
wykonane ze skóry / tworzywa / len
Wiek(old, young, New, modern- nowoczesne)
It has/had- posiada
It is of great sentimental value-sentymentalne
It was something I borrowed-pożyczone
Please, help me find it!
If you have any information, plese contact for…35365

Ogłoszenie o wydarzeniu
Attention!- uwaga
Announce- ogłosić
we are pleased to- mamy przyjemność
contest-konkurs
meeting-spotkanie
an exhibition- wystawa
If you are interested in..
To take part..
come on, don't be afraid
come and tell us what you think-
Przyjdź i powiedz nam, co myślisz
the winner will receive- Zwycięzca otrzyma
if you are interested in joiningus, call np.John on 61527

Zaproszenie-Invitation
1 I’d like to invite you to..
2 A brihday party, picnic by the river
A party to celebrate..
3. You are welcome to.. zapraszamy do
Take your favourite music with you
4. To get there, take the bus… from the.. and get off the… stop.
5. I hope to see you.

Wiadomość
Hi Matt
1.I've just received news, information, that...-
Właśnie otrzymałem wiadomości, informacje, że...
2.my mobile has stopped working
they're waiting for your call, so
3. I’m afraid I have too..
4. I’ll call you later today at 6
5. sorry about this problem
Thank you

List prywatny
Dear…
How are you doing? I hope you’re fine.
I’m writing to tell you…
First/ Secondly, we’re going to..
I’m writing to ask you for your help/ advice
It was very kind of you too..
I’m writing to tell you how sorry I am too/ about..
I’m writing to invite you to.. –zapraszam
All the best


List do redakcji
Dear Sir or Madam
I am writing in connection with (the article-report-editorial)
I would like to thank you/congratulate on you…
I was very interested in your article
I completely agree with your opinion.
I was shocked by…
It may be true to some extent, but
I would like to suggest more topics like this, for example..
Chciałbym zaproponować więcej tematów jak ten, na przykład ..
yours faithfully

List z prośbą o informacje
Dear Sir or Madam
I Am writing In connection with.. enquire about..
I am interested in…
I cannot understand if..
I would to know more details about…
I would like to ask if/when/where/why
I look forward to your answer.
Yours faithfully

List z zażaleniem
Dear Sir or Madam
I must express my dissatisfaction with…
I have already written to…
about it but unfortunately nothing has changed/ happened
Podawanie szczegółów
It suddenly stoped working- nagle przestało działać
The mechanizm Stopped moving- mechanizm przestał działać
Missing-brakowało
Contrary to the description In the brochure-odwrotnie do broszury
Expensive-drogi
..has not been provided properly- nie został prawidłowo
przeprowadzony
It was a very unfortunate event because..
I hope this failure entitles me to compensation.
Taking into consideration all the trouble (I suffered) I hope I can expect…
I hope to hear from you soon.
Yours faithfully


Podanie o pracę
Dear Sir or Madam
I am writing to with regard to..
I found (advertised job offer extremely interesting because..
The job fits my expectations of a perfect job a young student
My reason for applying for this job is that (I am very hard-working)
As far as my qualifications are concerned..
I worked for… as..
I enclose my CV
I look forward to hearing from you. Yours faithfully
Independent school- szk. Publiczna
High school- średnia

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata