profil

Charakterystyka dynamiczna Jacka Soplicy

poleca 85% 158 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jacek Soplica

Jacek Soplica to główna postać w utworze A. Mickiewicza pt. „Pan Tadeusz”. Był on bratem Sędziego, właściciela dworu w Soplicowie. Jego syn to Tadeusz. Mimo że nie należał on do bogatej szlachty, miał on niegdyś bardzo duże poważanie wśród ludzi i wysoką pozycję w swojej rodzinie. Na początku prowadził energiczny tryb życia, lecz z powodu tragicznych przeżyć całkiem się zmienia.
W młodości Jacek Soplica był przystojnym, dobrze zbudowanym młodzieńcem. Na twarzy wyrosły mu wąsy, od których zwany był ‘wąsalem’. Miał dużo wielbicielek. Z jego zdaniem liczyli się szlachcice wyżsi od niego w randze. Podejmował decyzje na sejmikach. Jacka cechowała zawadiackość i kłótliwość. Z całego serca kochał Ewę, córkę Stolnika. Kiedy Horeszko oddał rękę młodej dziewczyny bogatemu kasztelanowi, popadł w pijaństwo. Prowadził hulaszczy tryb życia. Wkrótce ożenił się z przypadkową kobietą. Z tego związku narodził się Tadeusz. Jego żona zaś zmarła w żalu. Soplica często działał zbyt pochopnie, czego później żałował, np. zabijając Stolnika pod wpływem emocji. Ten brutalny akt może choć trochę wytłumaczyć fakt, że bohater był bardzo uczuciowy i postąpił w ten sposób w imię miłości do Ewy. Była to zemsta wiernego Jacka. Stolnik okazał się fałszywym człowiekiem. Kiedy Soplica go zabił, całego jego życie przeszło metamorfozę. Zostaje oskarżony o zdradę narodu. Wstąpił więc do zakonu.
Był teraz księdzem Robakiem. Nosił habit mnisi i kaptur na głowie. Na twarzy miał bliznę, która była świadectwem udziału w wojnie. Jacek stał się bardzo honorowy i waleczny. Uratował życie Tadeuszowi i Gerwazemu. Był niezwykłym patriotą, organizował powstanie na Litwie. Walczył z zaborcami i cierpiał w więzieniach. Mimo, iż opiekę nad Tadeuszem oddał bratu, pozostał dobrym ojcem, chciał dla syna jak najlepiej. Pragnął odpokutować swoje winy, gdyż sumienie nie dawało mu spokoju. Chciał doprowadzić do zgody Sopliców i Horeszków poprzez ślub Zosi, wnuczki Stolnika, z Tadeuszem. Pod pozorem kwestowania działa jako emisariusz. Umarł z powodu ran odniesionych w bitwie z Moskalami.
Chociaż Jacek Soplica był mordercą, możemy usprawiedliwić jego porywczość. Jako ksiądz Robak walczył z wrogami ojczyzny, pomógł ludziom, których rzekomo zdradził. Jego niegodne czyny wynagradza patriotyczne postępowanie. Jest on bohaterem godnym do naśladowania, jednak tylko w drugim etapie życia.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty