profil

Europa napoleońska

drukuj
poleca 84% 221 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Napoleon Bonaparte- 1804-1815 cesarz Francuzów, 1805-1814 król Włoch. Monarchia Napoleona oparta na: nowych elitach wojskowych i finansowych; nowa arystokracja złożona z krewnych, stronników oraz zasłużonych dowódców; wygaszenie rewolucyjnych konfliktów; uregulowanie kontaktów z kościołem. 1801- Konkordat- potwierdzenie zależności biskupów od państwa i zatwierdzał zabór ziem kościelnych w zamian wolność religijna oraz wypłaty pensji dla duchownych. Kalendarz chrześcijański. 1804-1810- kodeksy Napoleońskie: porządkują prawo cywilne, handlowe, karne; ochrona własności prywatnej; zasada organizacji pracy. 1792-początek wojen rewolucyjnej Francji z sąsiadami. 1807-pokój w Tylży (Prusy straciły terytoria na zach od Łaby, i większość ziem zajętych w 2i3 rozbiorze Polski- utworzono Księstwo Warszawskie.) Napoleon był jak zdobywca, utworzone przez niego państwa były zależne od Francji! Wprowadzał tam konstytucje: suwerenność narodu, trójpodział władzy, równość wobec władzy, likwidacja przywilejów stanowych, znoszono poddaństwo, sekularyzacja dóbr kościelnych, ujednolicenie cła, rozbudowa dróg. 1806- blokada kontynentalna- akcja przeciw Wielkiej Brytanii, zakaz kontaktów między Wyspami Brytyjskimi a krajami kontynentu, zakaz kontaktów handlowych, osobistych. Do Francji wcielono: Państwo Kościelne, Holandię, miasta hanzeatyckie, wybrzeża Niemiec. Upadek Napoleona: 1812- Wielka Armia napoleońska zaatakowała Rosję. Do wojny przeciw Francji dołączyły: Prusy, Austria,kraje Niemieckie, Hiszpania, Holandia.1813 Bitwa pod Lipskiem – porażka Napoleona. Został Zesłany na wyspę Elbę. 1815 Bitwa pod Waterloo- napoleon wrócił lecz skapitulował. Zesłany na wyspę Świętej Heleny. 1815r- pokój ograniczający granice Francji , przywrócenie granic sprzed 1790r. 1814-1815-Kongres Wiedeński- zjazd władców i dyplomatów: Anglia: Henryk Castlereagh, Rosja: Aleksander I, Austria: Klemens Metternich, Francja: Telleyrand Charles Maurice, Prusy. Zasady: 1: Zasada równowagi: równomierny rozkład wpływów na kontynencie. Uzależniała los mniejszych lub słabszych krajów od woli mocarstw. 2:Zasada legitymizmu: jedynymi legalnymi władcami są monarchowie panujący na mocy prawa dynastycznego- od Boga. 3:Zasada restauracji: odnowienie dynastii rządzących przed Rewolucją Francuską. Postanowienia: przyznanie Rosji większości terenów Księstwa Warszawskiego, powiększenie Prus o część Saksonii, Nadrenii, Westfalii i Pomorza, przywrócenie dominacji Habsburgów w płn Włoszech, odtworzenie Państwa Kościelnego, utworzenie Związku Niemieckiego pod przewodnictwem Austrii, połączenie Belgii z Holandią oraz Norwegii ze Szwecją, zatwierdzenie przynależności Finlandii do Rosji, wieczna neutralność Szwajcarii. 1815- Święte Przymierze- sojusz przewidujący wzajemną pomoc w zwalczaniu ruchów rewolucyjnych i narodowych.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Typ pracy