profil

Indianie

poleca 81% 772 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Krzysztof Kolumb, odkrywając Nowy Świat, uznał, iż dotarł do wschodniego krańca Indii. Ludzi, których napotkał, nazwał więc Indianami.
W 1492 roku Ameryka, gdy Kolumb ją odkrył, liczyła zaledwie 12 - 16 milionów mieszkańców. W centrum kontynentu i w niektórych regionach na południu, plemiona indiano-amerykańskie uprawiały kukurydzę i ziemniaki, nieznane gdzie indziej na świecie.
Rozwijały się wielkie cywilizacje, takie jak Majów, Azteków, Apaczów -
w Ameryce Północnej, Kampów, Tikunów, Inków - w Ameryce Południowej, Mafulów, Tawadów, Bena Benów, Korombów i Tugeriów - w Australii.
Począwszy od XVI wieku koloniści hiszpańscy i portugalscy bezlitośnie eksploatowali zasoby ludzkie i surowcowe Ameryki. Miliony Indian umierało,
a ich cywilizacje zostały unicestwione. Europejczycy sprowadzili więc czarnych niewolników z Afryki do pracy na wielkich plantacjach rolnych, w kopalniach itp. Osadnicy zagarnęli nowe ziemie, siłą wyparli stamtąd plemiona indiańskie, dokonali ich zagłady.
Ostatni władca Inków, Atahualpa, został podstępnie uwięziony w Cajamarca w 1533 roku przez wodza hiszpańskich konkwistadorów - Pizarra. Pizarro, łamiąc własne przyrzeczenie, polecił stracić Atahualpę mimo złożonego dużego okupu. Na wieść o śmierci władcy Indianie wstrzymali składanie Hiszpanom złota i część skarbów ukryli.
Języki indiańskie w obu Amerykach są wciąż używane przez ponad 15 milionów ludzi.
Wśród współczesnej ludności Indian liczną grupę stanowią także Metysi, będący potomkami Indianki i białego mężczyzny lub odwrotnie.

Cechą najbardziej wyróżniającą Indian spośród innych ludzi był ich wygląd zewnętrzny. Charakteryzował się on długimi, ciemnymi włosami przepasanymi opaską lub odświętnie pióropuszem, ubraniem ze skóry i mokasynami.
Obecnie nieliczni Indianie żyją cząsto na marginesie społeczeństwa, odseparowani w rezerwatach. Na początku XIX wieku było ich 600 tysięcy,
a pod koniec stulecia 200 tysięcy. W XX wieku sytuacja się zmieniła. Według oficjalnych danych w Stanach Zjednoczonych zamieszkuje dziś 1,5 miliona Indian. Największe ich skupiska są w stanach: Arizona, Utah i Dakota.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta