profil

Słowniczek pojęć geograficznych.

poleca 85% 141 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Tundra składniki pogody

Pogoda- stan metorologiczny w danej chwili
Klimat- jest to wieloletni statn pogody
Skladniki klimatu i pogody - cisnienie atmosferyczne , temperatura , wiatra , opady , zachmurzenia , wilgotnosc
Czynniki klimato tworze - szerokisc , geo , wysokosc nad poziomem morza , rzezka powierzchnia ziemi dzialalnosc czlowieka
Skala- wskazuje ile razy wymiary rzeczywsite zostaly na niej zmiejszone
SKALA : Liczbowa , mianowana
Widnaorąg - linia, wzdłuż której z perspektywy umieszczonego w danym punkcie obserwatora powierzchnia Ziemi lub morza styka się pozornie ze sferą niebieską
Horyzont - Horyzont, wielkie koło na sferze niebieskiej prostopadłe do pionu.
Dorzecza- obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do określonej rzeki lub jej dopływów
Krajobraz naturalny - Krajobraz naturalny, nie zmieniony przez człowieka, to w Afryce najczęściej krajobraz pustynny
Antropogeniczny - powstałe w wyniku działalności człowieka formy zniekształceń terenu, np. kamieniołomy, glinianki, hałdy.
Ruch ziemi i jego nastepstwa
Tundra - bezleśny obszar w pn. strefie podbiegunowej, składający się jedynie z porostów, mchów, traw, karłowatych brzóz i wierzb. 2. zbiorowisko roślinne tego obszaru
Tajga- nazwa lasu szpilkowego na obszarze Azji i Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje większość obszaru Syberii
Pampa- kraina geograficzna w Ameryce Południowej, , Klimat podzwrotnikowy,
Preria- nazwa stepu północnoamerykańskiego, zajmującego wnętrze kontynentuDepresja-obszar londu położony poniżej poziomu
Morza:na mapie-ciemno-zielony -32m=32mppm
Nizina-obszar londu położony od 0 do 200,300
Mnpm...na m kolor zielony////WYŻYNA obszar lądu
polożony powyżej 200,300mnpm,o wysokościach
owysokościach względnychdo300m i łagodnych
stokach,,,kolor-żółty////GÓRY-obszar lądu polożony
powyżej 200,300mnpm o wysokościach względnych
powyżej 300m i stromych zboczach,brązowy,cipomar
WYS WZG-wysokość mierzona w linii prostej od
podnurza do szczytu /WYS BEZW-wysokośc mierzona
do linii prosetj od poziomu morza do szczytu


Jzoterma-linie na mapie łączące punkty w których w
danym okresie panuje taka sama temperatura powietrza
Jzochiety-są to linuie na mapie łączące punkty w których
w danym okresie występuje taka sama suma opadów atmo
Jzobary-śa to linie na maspie łączące punkty odpowiadające
takiej samej wartości ciśnienia atmor zmierzonego w tym
samym okresie i sprowadzonego do jednego poziomu,
zwykle do poziomu marza

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata