profil

Prąd elektryczny

poleca 82% 712 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Prą elektryczny to uporządkowany ruch ładunków elektrycznych w obwodzie , w którym elementy są połączone za pomocą metalowych przewodów . Umownie przyjmuje się ze prąd elektryczny płynie od bieguna dodatniego do ujemnego .
2 Rodzaje prądu – zmienny i stały
Moc odbiornika P=U*I
Napięcie elektryczne jest to różnica potencjałów pomiędzy dwoma punktami obwodu podłączonego odbiornika podłączonego do źródła prądu . Może ono występować tylko pomiędzy takimi dwoma punktami obwodu , które są rozdzielone jakimś źródłem lub odbiornikiem prądu . Jednostką napięcia elektrycznego jest wolt(v).
Natężenie prądu elektrycznego to ilość ładunku przepływającego przez przewodnik do czasu, w jakim trwa jego przepływ . jednostką natężenia prądu jest amper (A).


Woltomierz – służy do mierzenia napięcia . Ze źródłem napięcia łączy się go zawsze równolegle .
Połączenie szeregowe – elementów obwodu elektrycznego polega na łączeniu końca jednego z początkiem drugiego . Natomiast równoległe połączenie elementów polega na łączenie elementów ze sobą „w rzędach”.
Amperomierz Natężenie prądu A
Licznik elektryczny Ilość zużytej energii elek. kWh
Omomierz Rezystancja Ω
Watomierz Moc W
Woltomierz Napięcie V

Sieć elektryczna jest uziemiona .
Elementy elektroniczne składają się na układy elektroniczne . dzieli się je na dyskretne i układy scalone .
Elementy dyskretne to pojedyncze elementy , które posiadają obudowę oraz wyprowadzenia umożliwiające montaż . do tych elementów zalicza się : rezystory , kondensatory , tranzystory diody .
Układy scalone to zminiaturyzowane układy elektroniczne , które powstały z połączeń wielu pojedynczych elementów elektronicznych , zamkniętych w szczelnej obudowie .

Rezystor U = I * R U- napięcie (v)I- NATĘŻENIE(A)I-opór(Ω)
P = moc(W)
R = R1 + R2 R= (R1*R2)/(R1+R2)
Kondensator składa się z co najmniej dwóch równoległych płytek lub kawałków folii położonych obok siebie i wykonanych z materiału , który przewodzi prąd elektryczny .jednostką jest farad (F).
Cw =c1*c2/c1+c2


Dioda półprzewodnikowa jest zbudowana z dwóch warstw pół przewodnika : typu n , do którego jest podłączona katoda (K)
RODZAJE DIOD :
-DETEKCYJNA
-PROSTOWNICZA
-STABILIZACYJNA
-ELEKTROLUMINESTENCYJNA – ŚWIECĄCA LED
-POJEMNOŚCIOWA
-PRZEŁĄCZAJĄCA
Dioda świecąca (LED) – jest elementem elektronicznych , który emituje światło . pobiera około 10% razy mnie energii elektrycznej niż zwykła żarówka .

Tranzystor- jest to element półprzewodnikowy , który jest wykorzystywany w elektronice do wzmocnienia sygnałów elektrycznych.


Cewka(zwojnica)- jest to element , bierny stosowany w układach elektrycznych i elektronicznych . Jej rola polega na magazynowaniu energii w polu magnetycznym . Cewka jest zbudowana z izolowanego drutu zwiniętego na rdzeń z materiału ferromagnetycznego.

Zasilacz – to urządzenie , które przekształca napięcie przemienne przechodzące w domowe instalacji elektrycznej w napięcie stałe o określonej wartości .

Transformator

Służy do przetworzenia napięcia przemiennego na napięcie prądu stałego pulsującego

P = N1/N2

Bezpiecznik – to element obwodu elektrycznego chroniący urządzenia przed skutkami nadmiernego obciążenia instalacji . Charakteryzują go 2 parametry :
-maksymalne natężenie prądu
-maksymalne napięcie

Podoba się? Tak Nie
Typ pracy