profil

Osiągnięcia wychowanków Akademii Krakowskiej

poleca 85% 907 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mikołaj Kopernik

Marcin król


Był to wybitny matematyk, urodzony w Żurawicy. W 1445 opracował on traktat o arytmetyce ułamków. Na podstawie swojej pracy zaczął prowadzić wykłady na Uniwersytecie Krakowskim. Studiował także w Pradze, Lipsku, Padwie i Bolonii. Ufundował on katedrę astrologii na uniwersytecie Krakowskim

Wojciech z Brudzewa


Był wybitnym profesorem Akademii Krakowskiej. Nauczał on w niej przez 20 lat. Nie wierzył on w system geocentryczny, przez co jako pierwszy stwierdził, że księżyc krąży po elipsie i że w stronę Ziemi jest zwrócony tylko jedną stroną. W 1482 roku napisał on pracę na temat ciał niebieskich. W 1495 wyjechał do Wilna na dwór księcia Aleksandra Jagiellończyka, gdzie pełnił funkcje jego sekretarza.

Mikołaj Kopernik


Był to genialny astronom polskiego pochodzenia. Urodził się w 1473 w Toruniu, a zmarł 1543 w Fromborku. Twórca astronomicznej teorii heliocentrycznej. Swoją wizję wszechświata przedstawił w swoim dziele pod tytułem O obrotach sfer niebieskich. Praca polskiego astronoma wywołała jedną z największych rewolucji naukowych na świecie. Mikołaj Kopernik przez swoja pracę obalił królującą dotąd teorię geocentryczną. Prowadził wiele obserwacji astronomicznych np: zaćmienia księżyca. Obserwował on także Marsa i Saturna. Odbył on praktyki prawnicze w Rzymie gdzie także udzielił serii prywatnych wykładów. Sporządził on także wiele map. Napisał też wiele poematów w różnych językach. Stworzył wiele nowych instrumentów astronomicznych. Zmarł 24 maja 1543r. na skutek wylewu.

Paweł Włodkowic


Urodzony w 1370 w Brudzeniu Dużym, a zmarły 1435 w Krakowie. Studiował on na Akademii Krakowskiej. Studiował prawo, a w wolnych chwilach pisał prace religijne i polityczne. Był on głównym polskim obrońcą w sporach z Krzyżakami. Został wykładowcą w uczelni. Brał czynny udział w soborze w Konstancji. Właśnie podczas soboru wystąpił z tezą na temat pokojowego współistnienia państw chrześcijańskich i pogan. Bardzo potępiał on politykę krzyżacką. W swoich pismach zawarł wiele problemów związanych z tolerancją.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata