profil

Czym się różni umowa o dzieło od umowy zlecenia?

poleca 81% 1328 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zarówno umowa zlecenie, jak i umowa o dzieło uregulowane są przepisami Kodeksu cywilnego (księga III, tytuł XV i XXI).
Podpisując umowę zlecenie przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności dla dającego to zlecenie. Zleceniobiorca powinien działać samodzielnie. Pozwala to odróżnić umowę zlecenie od umowy o pracę, która wykonywana jest pod kierownictwem.
Jednak podstawowa różnica pomiędzy stosunkiem zlecenia a umową o dzieł to fakt, iż w umowie zlecenia - przyjmujący zlecenie ma wykonać dla zamawiającego pewne czynności, a w umowie o dzieło - zobowiązuje się do dostarczenia określonych wyników swojej pracy w postaci dzieła. Na nim ciąży ryzyko pomyślnego wykonania dzieła. Tylko wykonanie tego dzieła jest podstawą do żądania wynagrodzenia.
Podsumowując w odróżnieniu od umowy zlecenia, umowa o dzieło wymaga, by starania przyjmującego zamówienia doprowadziły do konkretnego, w przyszłości, indywidualnie oznaczonego rezultatu. Umowa zlecenia nie akcentuje tego rezultatu, jako koniecznego do osiągnięcia, nie wynik zatem (jak w umowie o dzieło), lecz starania w celu osiągnięcia tego wyniku, są elementem wyróżniającym dla umowy zlecenia, tj. przedmiotem istotnym.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta