profil

Juliusz Słowacki

Materiał: Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny – bohaterek tragedii pt. „Balladyna”

Źródło: upload.wikimedia.org