profil

Władze i idee uniwersalne

poleca 84% 233 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1)Cesarstwo Ottonów.

Otton I
Władza uniwersalna-cesarstwo i papiestwo
Podział Cesarstwa: wschodnie i zachodnie.
Zachodnie: osłabione cesarstwo, odbudował je król Niemiec Otton I. należeli do niego także: Lotaryngia, Burgundia, Czechy. kontynuował politykę podbojów na obszarach słowiańskich. Pokonanie Węgrów (uwolnił Europę przed najazdami)
Wyprawa zbrojna do Włoch, detronizacja papieża, przejecie korony króla Italii.
962r.-koronacja na króla Rzymu.
Otton III
Pragnął opanować Germanię, Italię, Galię, Słowiańszczyznę.
Zjazd gnieźnijski.
Następni cesarzowie wrócili do polityki uwzględniające przede wszystkim interesy Niemiec.

2)Podstawy władzy uniwersalnej papieży.

Państwo kościelne było zagrożone przez władców włoskich.
Reformy; podniesienie moralności duchowieństwa: celibat, zakaz symonii (handlu urzędami kościelnymi),
Założenie klasztoru Benedyktyńskiego w klini.
System matek-córek. Zakładanie nowych klasztorów. (filii)
Odrzucenie trakcyjnego wyboru papieży-wybor oddano w ręce kardynałów.
Kapituły katedralne- zgromadzenia księży kanoników działające przy katedrach.
Papież Grzegorz VII dążył do wyższości władzy papieskich nad cesarską.
Uchwalono: celibat, zakaz symonii, zakaz przyjmowania przed duchownych inwentury z rąk świeckich, nepotyzm (obsadzanie stanowisk wg powiązań rodzinnych)

3)Spór o inwestyturę.

Grzegorz VII zabronił przyjmowania godności z rąk świeckich.
Henryk IV ogłosił jego detronizację.
Papież rzucił na niego klątwę.
Henryk IV udal się do zamku Canossa, prosił o przebaczenie, pokutował.
Grzegorz VII zdejmuję klątwe z króla Niemiec.
Król udał się do Niemiec, tam zdetronizował papieża i przeprowadził wybór na nowego (anty)papieża.
I z jego rąk przyjął koronę cesarską.
Grzegorz VII zmarł na wygnaniu.
Spór trwał do 1122r.- konkordat wormacki.
Król nadanie lenna, berło biskup pastorał i pierścień papież

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta