profil

Przygotowanie komputerowego stanowiska pracy zgodnie z zasadami ergonomii i wymaganiami BHP.

poleca 84% 337 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. SWOBODA PRACY:
O naszej kondycji psychofizycznej podczas pracy przy komputerze decyduje wiele czynników. Do głównych na pewno można zaliczyć rodzaj mebli, na których jest usytuowany sprzęt komputerowy. Ważne jest, na czym siedzi sam użytkownik sprzętu oraz w jaki sposób ustawimy i rozmieścimy poszczególne urządzenia współpracujące z komputerem. Ponadto ogromny wpływ na warunki pracy będzie miało prawidłowe oświetlenie od którego jakości będzie zależała zdolność widzenia obiektów na ekranie monitora. Zbyt duży hałas również będzie wprowadzał utrudnienia w postaci nadmiernego rozkojarzenia oraz zmęczenia, które będzie się systematycznie zwiększało. Praca w pomieszczeniach o słabej wentylacji również wpływa negatywnie na nasze samopoczucie oraz wydajność pracy.

2. SCHEMAT ZAGROŻEŃ JAKIE WYNIKAJĄ Z PRACY PRZY STANOWISKU KOMPUTEROWYM:
Patrz załacznik pod tekstem

3. ZAGOSPODAROWANIE I UMEBLOWANIE POMIESZCZEŃ:
a) Biurko - powinno mieć blat o szerokości minimalnej od 80 do 90 cm a długości minimum od 120 do 160 cm. Szerokość blatu powinna być na tyle duża, by swobodnie zmieściły się na nim klawiatura, myszka, podstawka na dokumenty i monitor. Pomiędzy przednią krawędzią blatu biurka a klawiaturą musi pozostać od 5 do 10 cm wolnej przestrzeni na swobodne oparcie dłoni. Wysokość biurka powinna być dopasowana do naszego wzrostu i powinna posiadać możliwość regulacji wysokości biurka w zakresie od 65 do 75 cm. Faktura blatu powinna być jasna, matowa lub półmatowa, co ogranicza możliwość powstawania olśnień.
b) Pole optymalnego widzenia - polem optymalnego widzenia jest obszar przestrzeni, w której umieszczamy elementy najczęściej w czasie pracy obserwowane jak dokumenty czy ekran monitora. Pole widzenia tworzy stożek o kącie wierzchołkowym około 300, którego osią jest symetryczna, centralna linia pola widzenia na wprost oczu, pod kątem 150 w dół od poziomej linii oczu pracownika. Pomiary wykonujemy przy wyprostowanej pozycji głowy oraz tułowia. W polu optymalnego widzenia powinien być umieszczonym ekran monitora i uchwyt na dokumenty. Biurko powinno zapewniać wolną przestrzeń dla nóg.
Pod biurkiem, w miejscu przeznaczonym na nogi, nie powinny być ustawiane pojemniki na papier, jednostki centralne komputerów, kartony po sprzęcie, ani żaden inny sprzęt ograniczający pracownikowi swobodne ustawienie nóg.
c) Monitor, ustawienie - monitory ustawiamy w takich miejscach, aby nie odbijało się w nich światło naturalne ani światło sztuczne. Nie ustawiamy monitora na tle okna, naprzeciw okna ani na tle innych jaskrawych obiektów. Najlepiej, jeśli są ustawione bokiem do okna w odległości, co najmniej 1m od okna. Jeżeli nie występuje inna możliwość organizacyjna, można między monitorami stawiać niewysokie przegrody, które zasłaniają dostęp bezpośredniego światła z okien. Refleksy świetlne, duże różnice pomiędzy jasnością pomieszczenia a jasnością obrazu powodują szybkie zmęczenie wzroku. Tło, na którym widzimy monitor, nie powinno być zbyt jasne ani za ciemne. Odległość użytkownika od ekranu powinna wynosić około 70 cm (minimalna odległość wynosi od 40 do 50cm). Górny brzeg ekranu monitora powinien być nieco niżej od poziomu oczu pracownika, ale nie powyżej tego poziomu. Sam monitor musi mieć możliwość łatwego obracania, przekręcania i przechylania, co umożliwia osiągnięcie odpowiedniego i najlepszego dla danego operatora kąta widzenia.
d) Krzesło - musi być stabilne. Powinno posiadać podstawę pięcioramienną wyposażoną w kółka. Powinno posiadać możliwość regulacji wysokości siedziska oraz kąta ustawienia oparcia. Siedzisko obrotowe o wymiarach płyty siedzeniowej 42 x 42 cm. Płyta siedzeniowa powinna być pokryta grubą warstwą miękkiego, sprężystego, najlepiej naturalnego materiału. Krzesło musi zapewniać maksymalną swobodę ruchów. Krzesło powinno posiadać poręcze, podpórki, aby można było opierać wygodnie łokcie odciążając kręgosłup oraz mięśnie ramion i karku. Powinno mieć regulowane oparcie i podpierać kręgosłup w odcinku lędźwiowym. Wolna przestrzeń pod biurkiem zapewniająca swobodne miejsce dla nóg o szerokości minimum 70cm i głębokości minimum 60cm.
e) Myszka - osoby często korzystające z myszki mogą nadwerężyć dłoń. Skutkiem nadwerężenia jest zmęczenie lub schorzenia dłoni, ramienia i barku. Długie jednorodne obciążenie mechaniczne wywołuje podrażnienie oraz ból przedramienia i nadgarstka. Dlatego cała dłoń od kciuka po końce palców powinna leżeć wygodnie na myszy. Część myszki, na której leży ręka winna być wypukła, a przednia część musi być niższa od tylnej. Osoby redagujące teksty oraz internauci winni kupować myszki z rolką przewijającą tekst. Z upływem czasu kulka myszki obraca się gorzej z powodu nagromadzenia się kurzu. Dlatego mysz należy regularnie rozkręcać i wyczyścić kurz wewnątrz obudowy oraz samą kulkę, suchą niepylącą szmatką.
f) Klawiatura- ma bezpośredni wpływ na wydajność i komfort pracy. Wpływa także na zapobieganie dolegliwościom układu mięśniowo-szkieletowego. Klawiatura powinna być usytuowaną w linii środkowej ciała operatora. Poprawne ustawienie dłoni i przedramion podczas pracy przy komputerze może uchronić pracownika przed przewlekłymi schorzeniami. W zachowaniu właściwej pozycji pracy mogą pomagać wyprofilowane tak, aby dłonie leżały na klawiaturze w sposób naturalny, klawiatury ergonomiczne.

4. PODSTAWOWE ZASADY WŁAŚCIWEJ POSTAWY W CZASIE PRACY:

• Trzymać głowę prosto, tak, aby szyja nie była wygięta i nie powodowało to zniekształceń odcinaka szyjnego kręgosłupa.
• Regulować oparcie i wysokość fotela. Klawiaturę ustawić nisko, aby nie powodować zgięcia rąk w nadgarstkach.
• Nogi powinny być zgięte w kolanach pod kątem prostym.
• Stopy trzymać ustawione swobodnie i płasko na podłodze lub na odpowiedniej podstawce – podnóżku.
• Po każdej godzinie pracy z komputerem, jego użytkownik powinien robić przerwę, w czasie, której powinien wykonywać ćwiczenia oddechowe, masaż palców rąk, rozluźniać mięśnie tułowia oraz masować skórę głowy.

5.CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA WARUNKI PRACY:
• a) Mikroklimat pomieszczenia, temperatura - wywiera bezpośredni wpływ na samopoczucie oraz wydajność. W okresie zimowym temperatura w pomieszczeniach pracy powinna wynosić od 20 do 240 C a latem od 23 do 260 C.
• Jest wskazanym, aby pomieszczenia posiadały klimatyzację.
• Przy braku klimatyzacji pomieszczenia powinny być często, co 3 - 4 godziny wietrzone, zwłaszcza w okresie grzewczym.
• W czasie wietrzenia należy unikać powstawania przeciągów. Ruch powietrza nie powinien przekraczać od 0,1 do 0,15 m/sek.
b) Wilgotność powietrza - wilgotność powietrza w pomieszczeniu wynosząca powyżej 50% jest wilgotnością bardzo pożądaną, ponieważ zapobiega wytwarzaniu się nadmiernego natężenia pola elektrostatycznego w pobliżu komputera.
• W okresie zimowym w pomieszczeniach z centralnym ogrzewaniem wilgotność spada do 30% i potencjał elektrostatyczny ekranu monitora może być szczególnie wysoki.
• Należy zadbać o zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniach zakładając odpowiednie parowniki.
c) Pomieszczenia - najbardziej przydatne pomieszczenia dla stanowisk komputerowych powinny posiadać okna skierowane w stronę północną. Podłoga w pomieszczeniu z komputerami powinna być gładka, bez szczelin, pokryta wykładziną antyelektrostatyczną
• W pomieszczeniach, których okna skierowane są w innych kierunkach jest wskazane instalowanie żaluzji na oknach.
d) Oświetlenie -Najkorzystniejszym jest oświetlenie w przedziale od 300lx do 700lx, o równomierności oświetlenia > 0,65. Stosowanie specjalnych opraw posiadających odpowiednio ukształtowany odbłyśnik i raster w celu ograniczenia olśnienia.

6. ZASADY BHP PRACOWNI KOMPUTEROWEJ:
Osoba obsługująca komputer przed rozpoczęciem pracy powinna:
o Posiadać szkolenie z zakresów przepisów BHP.
o Przygotować stanowisko pracy – przystosować biurko i krzesło do wymiarów swojego
ciała, zapewnić odpowiednie oświetlenie, w miarę potrzeb wywietrzyć pomieszczenie.
o Przygotować komputer do pracy: ustawić monitor we właściwej pozycji, uruchomić
komputer.
o Przygotować dokumenty potrzebne do pracy.
o Po upewnieniu się, że nie ma żadnych zagrożeń ani przeciwwskazań uruchomić żądany
program.
o W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zgłosić się do prowadzącego lub
administratora sali.
o Zauważone usterki na stanowisku należy natychmiast zgłosić prowadzącemu lub osobie
odpowiedzialnej za administrowanie salą.

Czynności zakazane obsługującemu komputer:
o Używania dyskietek i programów niewiadomego pochodzenia.
o Czyszczenia komputera będącego pod napięciem „na mokro”.
o Spożywania posiłków i płynów, a także alkoholu i palenia tytoniu na stanowisku obsługi
komputera.
o Gromadzenia na stanowisku płynów łatwopalnych i niebezpiecznych, magnesów, metali
namagnesowanych, magnetycznej biżuterii.
o Samowolnego naprawiania komputera bez odpowiednich uprawnień, używania komputera
jeśli jest niesprawny, lub istnieje prawdopodobieństwo przebicia prądu elektrycznego.
o Zezwalania na obsługę komputera osobom postronnym, pozostawienie sprzętu bez
nadzoru.
o Stosowania niebezpiecznych metod obsługi komputera, które mogą spowodować
zagrożenie wypadkowe.

Czynności użytkownika po zakończeniu obsługi komputera:
o Wyłączyć komputer, monitor i inne urządzenia oraz sprzęt zasilający urządzenia.
o Zabezpieczyć przed osobami postronnymi dyskietki i inne nośniki danych.
o Posprzątać stanowisko pracy.
o Sprawdzić czy pozostawione stanowisko nie stwarza jakichkolwiek zagrożeń.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 8 minut