profil

Węgiel w przyrodzie

drukuj
poleca 81% 697 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WEGIEL W PRZYRODZIE
Węgiel jest jednym z najbardziej niezwykłych minerałów występujących na kuli ziemskiej.
Po pierwsze jest skałą pochodzenia organicznego, czyli powstałą ze szczątków organizmów żywych.
Po drugie, w przeciwieństwie do innych skał pali się, wydzielając dużo ciepła.

Węgiel, który był podstawowym paliwem w czasie rewolucji przemysłowej, przyczynił się do rozwoju wielu gałęzi przemysłu. W skład węgla kamiennego wchodzi węgiel pierwiastkowy, który nadaje mu czarne zabarwienie, oraz łatwopalne gazy, czyli wodór, azot oraz tlen.


rodzaje wegla
węgiel kamienny skala osadowa pochodzenia roślinnego, zawierająca 75-97% pierwiastka węgla, powstała głównie w karbonie ze szczątków roślinnych, które bez dostępu tlenu uległy uwęgleniu. Ma czarną barwę, matowy połysk, czarną rysę.
węgiel brunatny skala osadowa pochodzenia organicznego roślinnego powstała w neogonie , werze keneozoicznej ze szczątków roślin obumarłych bez dostępu powietrzaq. Zawartość wegla 62-75%. Często stosowany jako paliwo. Jego wartość opałowa waha się od 7,5 do 21Mj/kg. Węgiel brunatny jest nieodnawialnym źródłem energii.
odmiany alotropowe węgla
diament material z gromady pierwiastków rodzimych. Z gr."niepokonany, niezniszczalny" i nawiązuje do wyjątkowej twardości tego minerału. Jest najtwardszą znaną substancją z występujących w przyrodzie.
Diament to odmiana alotropowa węgla, która krystalizuje w układzie regularnym (w klasie tetraedrycznej). Każdy atom węgla połączony jest wiązaniami kowalencyjnymi z czterema innymi atomami znajdującymi się w narożach diamentu, tworząc w przestrzeni siatkę z czworościanów foremnych.Wszystkie odległości między atomami węgla są jednakowe.
grafit pospolity i szeroko rozpowszechniony materiał z gromady z pierwiastkow. Stosowany jako naturalny suchysmar. . Nazwa pochodzi od gr graphein = pisać, nawiązuje do tradycyjnego zastosowania tego minerału.
tłusty w dotyku, zwykle ma postać ziarnistych lub ziemistych skupień. Powstaje w wysokich temperaturach przy braku tlenu. Grafit dobrze przewodziprąd elektrycznyoraz ciepło, jest łupliwy, nierozpuszczalny. Czysty grafit krystalizuje w układzie heksagonalnym, sieć przestrzenna składa się z równoległych warstw, powiązanych ze sobą siłami Londona
flueryn cząsteczkiskładające się z parzystej liczbyatomów, tworzące zamkniętą, pustą w środku bryle.Cząsteczki fulerenów zawierają od 28 do ok. 1500 atomów węgla.Właściwości chemiczne fulerenów są zbliżone pod wieloma względami do weglowodorow aromatycznych
zastosowanie wyżej wymienionych rodzaji węgla
zastosowanie węgla kamiennego:Stosowany przede wszystkim jako opał. Stanowi także surowiec wykorzystywany w procesach chemicznych: wytlewania, uwodorniania i zgazowania węgla, w wyniku których otrzymuje się różnego rodzaju paliwa oraz produkty
dla innych dziedzin przemyslu
chemicznego (m.in.koks gazy opalowe paliwa silnikowe smole węglową i inne
zastosowanie węgla brunatnego: Węgiel brunatny stosowany jest głównie jako opał(ze względu na dużą zawartość siarki - 3-4%, i wysoką popielność, do 40%, jego spalanie
ma ujemny wpływ na środowisko). Stanowi także surowiec do chemicznych procesow wytleniania uworotnienia i zagazowania węgla, stosowany także w ogrodnictwie (jako podloże).
zastosnie diamentu:jest stosowany przy produkcji materiałów ściernych produkcja past termoprzewodzących elementy w aparaturze naukowej i medycznej detektory cząstek elementarnych do wyrobu filier do wyrobu twardościomierzy i igieł fonograficznych w jubilerstwie do wyrobu biżuterii
zastosowanie grafitu:do wyrobu suchych smarów do wyrobu cegiel ogniotrwałych grafit do ołówkównaczynia ognioodporne trzonki kijów golfowych typu driver farbyśrodki polerskie tygle ogniotrwałe
zastoswoanie fluerynu:- przewodniki półprzewodniki nadprzewodniki smary włókna sztuczne maja szerokie zastosowanie w medycynie (badania wykazały, że pochodne fulerenów- metanofulereny, są pomocne w leczeniu AIDS. Z kolei liposomowa pochodna C60, działa destrukcyjnie na komórki rakowe), specyficzne związki fulerenów- fulerydy, mogą przewodzić prąd poniżej temperatury krytycznej, w polimerach drukarek kopiarek, do ulepszaniu jakości aluminium do produkcji diamentów
pochodzenie węgla:Większość złóż węgla formowała się od 360 do 286 milionów lat temu i właśnie z tego powodu ten okres w dziejach Ziemi został nazwany karbonem. Węgiel powstał na bagnistych obszarach, które w tamtych czasach porastały wilgotne lasy tropikalne. Drzewa z tamtego okresu w bardzo małym stopniu przypominały jednak te, które spotykamy współcześnie. Do największych należały gigantyczne paprocie, skrzypy i widłaki.
Grzesiu TG WAWA :)


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału