profil

Podanie

poleca 84% 735 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Podanie powinno być ściśle określone wedle panującego schematu. Ważny jest nawet format papieru – A4. Bardzo często podanie pisane jest według formularza udostępnianego przez odbiorcę. Jeśli takowy istnieje, powinniśmy go przestrzegać, gdyż w innym wypadku nasze wypociny mogą na nic się nie zdać. Podanie składane jest zazwyczaj do instytucji, np. z prośbą o przyjęcie do pracę, udostępnienie środków publicznych, jest oficjalną prośbą, konstruowaną w zależności od sytuacji. Powinno być napisane zwięźle, prostymi zdaniami, zawierającymi dużo wartościowej treści , rzeczowo. Bardzo ważne jest umotywowanie prośby, gdyż od tego zależy, czy zainteresowana strona otrzyma to, na co liczy. Można w tym wypadku dołączyć załączniki. Nasze argumenty powinny być dobrane starannie, szczególnie jeśli nie znamy adresata i jest on osobą na ważnym stanowisku. Język, występujący w podaniu, jest urzędowy i informacyjny. Warto zrobić na adresacie pozytywne wrażenie, stosując zwroty grzecznościowe.
Zaczynając pisanie podania, powinniśmy dokładnie obrać strategię działania, prezentowaną przez właściwą argumentację naszej prośby. Można w tym wypadku podać przykład, gdy Pan Marek, który jest świeżym absolwentem informatyki na renomowanej uczelni, stara się o pracę. Umotywuje swoje podanie, następująco: jest świetnie wykształcony, młody, zdolny, potrzebuje pieniędzy na utrzymanie, jest laureatem wielu nagród (tu wymienia) itd. Wizualnie podanie przedstawia się następująco:

* lewy, górny róg - nasze dane osobowe,
* prawy, górny róg- miejscowość, data,
* prawa strona, pod miejscowością i datą- adresat podania,
* środek, pod adresatem i danymi osobowymi - “Podanie”.

Treść podania winna rozpocząć się od zaprezentowania naszego wniosku, następnie przychodzi kolej na motywację. Zakończenie powinno zawierać zwrot grzecznościowy, np. „Proszę o pozytywne rozpatrzenia mojego wniosku”. Kończymy podpisem, znajdującym się po prawej stronie, pod tekstem. Ważne jest, aby podpis był czytelny, a w przypadku, gdy cały tekst piszemy na komputerze, bądź maszynie, oczywiście własnoręczny. Ewentualne spis załączników umieszczamy pod właściwa treścią, po lewej stronie kartki.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta