profil

Alkohol w życiu człowieku

poleca 85% 144 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Alkohol znany był już w neolicie , a więc przed wieloma tysiącami lat i mówią o tym najstarsze dokumenty, dzieła literackie i kodeksy praw. Na ich podstawie możemy wyróżnić cztery podstawowe funkcje alkoholu :
- fizjologiczne : odżywcze, trawienne, energetyczne, przeciwbólowe
- psychologiczne : usuwające lęki, rozładowujące napięcia, dodające odwagi, pobudzające wiarę w siebie
- ekonomiczne : zapewniające równowagę rynkową, stanowiące źródło dochodów państwa jak i sposób uzależnienia gospodarczego
- polityczne : alkohol może być instrumentem władzy, służy do walki politycznej, być metodą manipulowania społecznościami i narodami.
W różnych okresach historii rozmaite funkcje alkoholu wybijały się na plan pierwszy. W społeczeństwach pierwotnych alkohol pełnił głównie role fizjologiczne a obecnie ekonomiczne i polityczne. W Mezopotamii i Egipcie w trzecim tysiącleciu p.n.e. najbardziej rozpowszechnionymi napojami było piwo i wino. Wynalazek destylacji alkoholu przypisywany jest Chińczykom, ale faktem jest ,że destylacja alkoholu upowszechnił a się we Włoszech i innych państwach europejskich dopiero w XI w. Pierwsze te alkohole służyły celom medycznym, a ich funkcja konsumpcyjna pojawiła się później w miarę zwiększenia podaży. W XVIII w opanowano produkcję wódki z ziemniaków i zastosowano wysokowydajne narzędzia co zwiększyło produkcję i wzrost spożycia alkoholu. Wiek XIX to okres największego rozpicia społeczeństwa. Plaga pijaństwa przewinęła się przez całą Europę, a w Polsce największy rozkwit osiągnęła w latach 40 i 50 dziewiętnastego wieku. Coraz częściej zaczęto dostrzegać społeczne skutki picia .
W Polsce trzy najpopularniejsze napoje alkoholowe to piwo, wino, wódka.
- piwo produkowane jest z przerobionego na słód jęczmienia i chmielu ; może być lekkie do 2,5% alkoholu lub pełne powyżej 4,5% alkoholu . To właśnie od piwa zaczynają picie ludzie korzystający z napojów alkoholowych.
- wina gronowe sprowadzane z zagranicy mają około 12% alkoholu są otrzymywane drogą fermentacji soku winogron.
- Wódki produkowane są z rozcieńczonego spirytusu i mają około 40% alkoholu i ich w Polsce wypija się zdecydowanie najwięcej.
Statystyki mówią , że w Polsce mamy 2-3 miliony ludzi nadmiernie pijących.
Pije się więcej wśród osób
- które stosunkowo wcześnie zetknęły się z alkoholem (przeszło 80% dzieci ze szkół podstawowych miało kontakt z alkoholem)
-które miały zły przykład rodziców, środowiska rodzinnego,
- źle przystosowanych społecznie
- nie posiadających określonych celów życiowych i tych którzy nie potrafią bądź nie mogą ich zrealizować
- źle poinformowanych o problemach związanych z alkoholem
Pije się też w miarę :
- zwiększenia wolnego czasu, ograniczenia obowiązków
- pogarszania się stosunków z rodzicami, kolegami czy sąsiadami
- wzmagania się kłopotów
- braku stabilizacji
- zwiększania podaży i dostępności alkoholu
- bezrobocia i stresów
- bierności zawodowej, społecznej czy sportowej np. kibicowanie zamiast czynnego uprawiania sportu
Jak widzimy czynników wpływających na to, że coraz częściej i chętniej sięga się po alkohol jest bardzo dużo, dlatego musimy dążyć do tego aby ich unikać lub ograniczać. Musimy też wiedzieć jak działa alkohol wprowadzony do organizmu. Zostaje on bardzo szybko wchłonięty, a potem z przewodu pokarmowego dostaje się do krwi, która rozprowadza go do wszystkich narządów ciała. Atakując mózg wpływa na zwolnienie działania komórek mózgowych. Alkohol powoduje zmniejszanie sprawności zdolności umysłowej i fizycznej, choć pijącemu wydaje się, że myśli szybciej, jaśniej i śmielej. To wszystko do czasu, bo zaczyna być widać skutki negatywne : nieskoordynowane ruchy, chwiejny krok, plączący się język. Szybkość występowania skutków alkoholu zależy od :
- dawki alkoholu
- jego stężenia
- indywidualnych własności organizmu (waga, odżywiania, stan zdrowia)
- przyzwyczajenia do używania alkoholu
Częste sięganie po alkohol to prosta droga do nieuleczalnej choroby, wyniszczenia organizmu, uzależnienia alkoholowego- alkoholizmu.
Termin alkoholizm został wprowadzony przez szwedzkiego lekarza Nagnusa Hussa i po raz pierwszy użyty w 1849 r. Terminem tym oznacza się chorobę, która jest jedną z konsekwencji nadużywania alkoholu, czyli spożywania go w sposób powodujący negatywne, a w dalszych fazach dramatycznie bolesne konsekwencje zarówno dla pijącego jak i dla jego najbliższego środowiska. Jest to choroba tak głęboko zaburzająca świadomość i wolność człowieka, że dla większości okazuje się chorobą śmiertelną. Uzależnienie od alkoholu jest chorobą niszczącą człowieka we wszystkich sferach jego człowieczeństwa i jego aktywności. Prowadzi do degradacji życia psychicznego, duchowego, moralnego i religijnego. Powoduje powolną utratę wolności i odpowiedzialności. Zaburza więzi międzyludzkie oraz uniemożliwia normalne funkcjonowanie w rodzinie i społeczeństwie. Alkoholizm pociąga za sobą różnego rodzaju zagrożenia :
- ekonomiczne: odbija się na wydajności pracy, przestępczość, duże nakłady na leczenie alkoholików
- społeczno-kulturowe : deformacja stosunków międzyludzkich, rozbicia rodzin, ludzie żyją w otoczeniu osób uzależnionych od alkoholu, kształtowanie się postaw aspołecznych (cynizm, znieczulica społeczna), sprzyja „schamieniu” obyczajów (wulgarność języka, brutalność)
- biologiczne : dzieci i członkowie w rodzinach alkoholików są znerwicowane i źle przystosowane społecznie, potrzebują opieki lekarskiej i psychologicznej
Co robić z uzależnieniem od alkoholu w naszym społeczeństwie?
Przede wszystkim należy zająć się profilaktyką społeczną usuwać przyczyny deformacji. Niezbędne do tego są : wiedza o napojach i problemach alkoholowych, samoświadomość, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, umiejętność mówienia NIE. Do walki z alkoholizmem przydatne będą: charakter, odwaga cywilna, silna wola, odporność psychiczna; a służyć temu będzie zachowanie trzeźwości, zmiana wzorców osobowych, zmiana sposobu życia.
Nadużywanie alkoholu należy uznać za element patologii społecznej w naszym kraju. Problemów tych nie można rozpatrywać w oderwaniu od innych problemów społecznych, ponieważ są one nie tyle przyczyną co skutkiem. Usuwanie przyczyn nadużywania alkoholu jest możliwe tylko i wyłącznie z równoległym uzdrawianiem całego życia społecznego.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut