profil

Podanie o pomoc dla poetów

poleca 85% 107 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Warszawa, 13 IX 2006

Imię Nazwisko
Ul. Uliczna 1/4
03-333 Warszawa
Apollo opiekun poezji,
muzyki i nauki,
przewodnik Muz
OlimpPODANIE
Uprzejmie proszę o pomoc dla poetów.
Piszę to podanie, ponieważ uważam, że wysiłki wielu artystów idą na marne. Nie są w stanie spełnić oczekiwań swoich odbiorców. Wielu twórców pisze bardzo wartościowe strofy godne polecenia, ale niektórzy cały czas mają z tym problemy. Chciałabym by poeci tworzyli wiersze, które wypływałyby z ich serc, by ich natchnienie nie było przypadkowe, a głęboko ukorzenione w ich duszach i umysłach. Ludziom brakuje poezji, która mówiłaby im jak mają postępować. Są bardzo zagubieni. Moralistyka, oczywiście z umiarem, jest niezbędna w dzisiejszych czasach. Wspaniale by było gdyby utwory pełne bogatych opisów, metafor i innych, na pozór wyłącznie, popisów autora potrafiły w sposób przejrzysty przekazać jego refleksje. Wiersze estetyczne powinny przyjąć jedną zmianę. Dodatkowo zacząć pokazywać odbiorcom wzorową postawę, jak najpiękniej opisaną. Uważam, że można by poprawić standard liryki, jeśli uda się wprowadzić w życie moje propozycje. Przyniosłoby to zyski duchowe poetom oraz czytelnikom.
Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej sprawy.
Z wyrazami szacunku
Imię Nazwisko

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Więcej informacji
Formy wypowiedzi