profil

Dyscypliny filozofii

poleca 91% 111 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Filozofia jak już wskazano pełni różne funkcje.
Filozofia obejmuje siedem podstawowych dyscyplin:

1. Ontologia – Metafizyka – to nauka o bycie, o szeroko rozumianej rzeczywistości, stara się rozstrzygnąć czy istnieje jeden byt czy więcej?, co jest pierwotne: czy materia czy świadomość?, jakie prawa rządzą naszą rzeczywistością?, na czym polega wolność i jaki ma zakres? (wolność to nie swawola)

2. Epistemologia – Gnoseologia – czyli teoria poznania, analizuje pochodzenie poznania, możliwości poznania człowieka, wydolność człowieka w poznaniu, ustala kryteria prawdy

3. Aksjologia – jest to nauka o wartościach, o hierarchii wartości (która ma kluczowe znaczenie w filozofii), rozpatruje różne typy wartości, sposób ich istnienia i realizowania hierarchii wartości

4. Antropologia filozoficzna – jest to nauka o naturze ludzkiej, o człowieku, zajmuje się też sensem i celem ludzkiego życia, stosunkiem jednostki do (określonej) społeczności, szczęściem, cierpieniem, śmiercią

5. Etyka – jest to teoria moralności, która zajmuje się postępowaniami ludzkimi, problemami wartości, ocen, pewnych norm zachowań, kategoriami dobra i zła, etycznymi ideałami

6. Estetyka – to nauka zajmująca się kategoriami estetycznymi takimi jak piękno, wzniosłość, komizm, tragizm, brzydota, patos i inne, bada również sposoby przejawiania się postawami estetycznymi, możliwością kształtowania wrażliwości estetycznej oraz indywidualnego i zbiorowego przeżycia estetycznego

7. Filozofia społeczna – to dziedzina, która rozpatruje ogólne zagadnienia związane z życiem człowieka, świadomość społeczna oraz warunki egzystencji ludzkiej w społeczności, zajmuje się również problemem państwa, jego historii i dziejów, analizuje czynniki decydujące o przebiegu różnych zdarzeń historycznych

Filozofia w ciągu 25 wieków bardzo się rozwinęła i ubogaciła.
Tworzyli ją wielcy myśliciele, którzy poznając myśli poprzedników tworzyli nowe, własne myśli filozoficzne i ten dyskurs filozoficzny trwa do dziś.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy