profil

II wojna światowa- pojęcia i daty

poleca 85% 420 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Dobra jest z tego ściąga ;)

W dniu 23 sierpnia 1939 r. Ribbentrop i Mołotow podpisali w Moskwie dokument,
który był formalnie układem o nieagresji między Niemcami a ZSRR.
Dodatkowy tajny protokół do tego paktu, odkryty w archiwach niemieckich dopiero po wojnie, całkowicie zmieniał jednak charakter porozumienia.
Przewidywał on, bowiem podział Europy Środkowo-Wschodniej. W ten sposób ZSRR wybrał Niemcy jako sojusznika, dając
Hitlerowi wolną rękę w działaniach przeciwko Polsce. O ile porozumienie z Anglią i Francją mogło utrwalić pokój, o tyle pakt Ribbentrop –
Mołotow oznaczał wojnę. Hitler dawał ZSRR więcej niż pastwa zachodnie, a wejście w bezpośrednie sąsiedztwo z Niemcami nie przerażało
Stalina, zafascynowanego doraźnymi korzyściami współpracy z Hitlerem. Ten ostatni miał jeszcze nadzieje na neutralizację Wielkiej Brytanii.
W Europie liczono na drugie Monachium, ale zamiast niego nastąpił pierwszy września.
1936 oś: Rzym-Berlin-Tokio
Oś przeciwko komunizmowi
W. Abisynia, J. Mandżuria(wojna z Chinami 1945)
Marzec 1939 Słowacja-Czechy-Morawy
Kontrola pod Niemcami
3.IX.1939 – wypowiedzenie wojny Niemcom przez Anglię i Francję( wraz z państwami zależnymi), ,,dziwna wojna” na Zachodzie
Bitwa pod Wizną 6-10.1939
9–18.IX.1939 – bitwa nad Bzurą
30.IX.1939 – 12.III.1940 – wojna ZSRR z Finlandią (zimowa), zakończona klęską Finlandii
9.IV.1940 – Agresja Rzeszy na Danię i Norwegię Port Narwik
10 V–VI.1940 – Atak Niemiec na Belgię, Holandię i Luksemburg. Po ich kapitulacji (15.V. Holandii z Luksemburgiem, 28.V. Belgii), Niemcy uderzają 5.VI na Francję
22.VI.1940 – Kapitulacja Francji w Compiègne, północna cześć pod okupacją, na południu – rząd kolaboracyjny Vichy
8.VIII-31.X.1940 – Lotnicza ,,bitwa o Anglię”, porażka Niemiec
15. VIII 1940-bitwa o Londyn
1941-1943- Leningrad
XI-XII 1941- Moskwa N
7 XII 1941- N-> WB, USA, ZSRR
3-5.VI.1942 – Bitwa o Midway. Zwycięstwo U.S. Navy, początek ofensywy USA na Pacyfiku
VIII.1942-2.II.1943 – Bitwa o Stalingrad, zniszczenie niemieckiej 6. Armii, kontrofensywa Armii Czerwonej
18.I.1943 – Armia Czerwona przerywa blokadę Leningradu (trwającą od IX.1941)
10.VII-17.VIII.1943 – Lądowanie aliantów na Sycylii, aresztowanie Benita Mussoliniego- koniec reżimu faszystowskiego we Włoszech
IX.1943 – Nowy rząd włoski, po podpisaniu kapitulacji (3.IX.), wypowiada wojnę Niemcom
V-VI- II korpus generała Andersa
6.VI.1944 – Lądowanie aliantów w Normandii, utworzenie frontu zachodniego
25.VIII.1944 – Wyzwolenie Paryża przez aliantów
2 V 1945 poddanie się Berlina – Weidling
24-25.IV.1945 – Wojska Aliantów na froncie zachodnim dochodzą do Łaby
7-8.V.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Rzeszy na obu frontach
6 i 9.VIII.1945 – Zrzucenie bomb atomowych na Hiroszimę i Nagasaki
8.VIII.1945 – Wypowiedzenie wojny Japonii przez ZSRR
2.IX.1945 – Bezwarunkowa kapitulacja Japonii, koniec II wojny światowej
Przyczyny II wojny światowej:
* Narodziny faszyzmu w Europie
* Dojście Adolfa Hitlera do władzy
* Dążenie do rozszerzenia „przestrzeni życiowej” dla Niemców
* Łamanie przez Niemcy zasady traktatu wersalskiego 28 VI 1919 r
* zawarcie przez Niemcy, Włochy i Japonię tzw. Paktu Antykominternowskiego
Skutki II wojny światowej:
* zwycięstwo aliantów
* dominacja dwóch mocarstw: USA i ZSRR
* stworzenie ONZ
* obalenie faszyzmu w Europie Azji Wschodniej
* 4-letni podział karny Niemiec i 10-letni Austrii
* śmierć wielu milionów ludzi
Judenrat-rada starszych
Holokaust- w założeniach miał doprowadzić do ostatecznego celowego rozwiązania kwestii żydowskiej, czyli fizycznej likwidacji całego narodu, co nie było wprost wyrażonym celem wobec żadnej innej nacji. Stanowił systematyczny i realizowany przez aparat państwowy proces likwidacji całego narodu w tzw. Endlösung der Judenfrage („ostateczne rozwiązanie kwestii żydowskiej”)
ŻOB-Żydowska Organizacja Bojowa
19 kwietnia 1943-powstanie w getcie warszawskim.
Prezydent podał się do dymisji i wyznaczył swojego następcę Władysława Raczkiewicza, a premierem został Władysław Sikorski.
SZP-Służba Zwycięstwa Polski
-Miała charakter wojskowy
-Kierownie walki z Niemcami
-ZWZ-Związek Walki Zbrojnej
*Charakter wojskowy i polityczny
II 1942-AK
-Miała na celu skupić wszystkie organizacje wojskowe walczące z okupantem(sprawy wojskowe)
Delegatura Rządu na kraj-sprway polityczne i społeczne
PPP-Polskie Państwo Podziemne
-AK i Delegatura stworzyły razem PPP
(2 piony)
30 lipca 1941-Układ Sikorski-Mojski
- Wznawiał stosunki polsko-rosyjskie
-Władysław Anders-dowódca armii
-Na terenie radzieckim, Polacy mogą stworzyć armie
-Amnestia- jednorazowe darowanie lub złagodzenie prawomocnie orzeczonych kar lub środków karnych za popełnione przestępstwa lub wykroczenia określonego rodzaju poprzez wydanie aktu prawnego.
-1942 ewakuacja wojsk polskich do Iranu
I 1942-PPR (Polska Partia Robotnicza)
-Działacze zrzuceni do Polski
-Tworzy własną armię: Gwardię Ludową
ZPP-Związek Patriotów Polskich
-Wspólpraca ze Stalinem
Kwiecień 1943Katyń(zerwanie stosunków)
Zygmunt Berilng-generał, stanął na czele wojsk(pobory żołnierzy)
Stanisław Mikołajczyk- premier
Kazimierz Sosnowski- główny naczelnik wojsk
Oficjalne spotkanie Wielkiej Koalicji
-Teheran (1943)
*przyszłość świata jako wynik pokojowej współpracy USA i ZSRR
*I. Curzona
-Jałta

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty