profil

Daty

poleca 86% 107 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
bitwa pod Grunwaldem bitwa pod Grunwaldem Powstanie styczniowe powstanie listopadowe II rozbiór Polski I rozbiór Polski III rozbiór Polski Bitwa pod Kircholmem 1605

965 – Mieszko I poślubia Dobrawę
966 – Chrzest Mieszka I
972 – Hodon atakuje państwo Polan
992 – śmierć Miszka I
1000 – zjazd gnieźnieński
1002-1018 – Polska toczy wojnę pod dowództwem
Bolesława Chrobrego
1018 – wyprawa na Kijów
1025 – Bolesław Chrobry koronuje się na pierwszego
króla Polski
1109 – Bolesław Krzywousty odpiera atak Niemców
1138 – rozbicie dzielnicowe Polski
1241 – najazd Mongołów (Tatarów) na Polskę
1308 – Krzyżacy zajmują całe Pomorze Gdańskie
1320 – koronacja Władysława Łokietka
1331 – bitwa pod Płowcami
1343 – pokój wieczysty w Kaliszu
1364 – założenie Akademii Krakowskiej
1370 – śmierć Kazimierza Wielkiego
1384 – Jadwiga zostaje królową Polski
1385 – unia Polsko-Litewska
1409 – wojna z zakonem krzyżackim
1410 – bitwa pod Grunwaldem
1411 – pierwszy pokój toruński
1444 – 20-letni monarcha ginie w bitwie z Turkami
1454 – ogłoszono akt inkorporacji przez
Kazimierza Jagiellończyka
1466 – koniec wojny trzynastoletniej
1525 – Albrecht rozwiązuje zakon w Prusach
1572 – śmierć Zygmunta Augusta
1569 – zawarto w Lublinie nową unie
1573 – Henryk Walezy ucieka z Krakowa
1582 – zawarto rozejm
1605 – bitwa pod Kircholmem
1648 – powstanie Kozaków
1655 – Szwedzi zajmują tereny Rzeczpospolitej
1660 – podpisano pokój w Oliwie
1673 - bitwa pod Chocimiem pod dowództwem
Jana Sobieskiego
1683 – Jan III Sobieski pokonał Turków pod Wiedniem
1772 – I rozbiór Polski
1773 – powstała Komisja Edukacji Narodowej
1791 – uchwalono Konstytucje 3 maja
1795 – III rozbiór Polski
1807 – powstało Księstwo Warszawskie
1830 – rozpoczęto powstanie listopadowe
1863 – rozpoczęto powstanie styczniowe
1914 – I wojna światowa
1918 – odzyskanie Niepodległości
1920 – Polacy zwyciężyli w Bitwie Warszawskiej
1926 – Józef Piłsudzki dokonał przewrotu majowego
1939 – Niemcy napadają na Polskę
1940 – roztrzelano ludzi w Katyniu
1942 – powstała Armia Krajowa
1 sierpnia 1944 – Powstanie Warszawskiej
13 grudnia 1981 – PKWN zmieniony na
Tymczasowy Rząd Jedności Narodowej
1989 – sejm przywrócił przedwojenną nazwę RP

mam tylko tyle, bo tyle byo mi potrzebne :)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta