profil

Równik, południk, położenie planety Ziemi, masa, magnez

poleca 85% 863 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RÓWNIK – najdłuższy równoleżnik (0 stopni) znajdujący się w jednakowej odległości od biegunów. Jego długość wynosi 4072 km.
POŁUDNIK – mają kształt półokręgów i łączą ze sobą dwa bieguny Ziemi.

POŁOŻENIE PLANETY ZIEMI - trzecia w kolejności (licząc od Słońca) i piąta co do wielkości planeta Układu Słonecznego.
CO TO JEST UKŁAD SŁONECZNY - układ planetarny, składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich
PLANETY – Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun
RUCH OBROTOWY – z zachodu na wschód

MASA - masa - pojęcie fizyczne określające bezwładność i oddziaływanie grawitacyjne ciał
CIĘŻAR - Ciężar, waga czegoś, dosłownie lub w przenośni; siła przyciągania danego ciała przez Ziemię.
1 NIUTON - Jeden niuton nie jest dużą siłą. Jest ona w przybliżeniu równa siłę ciężkości przedmiotu o masie 100 g - przykładowo tabliczki czekolady.
WAGA SPRĘŻYNOWA - Waga sprężynowa jest przyrządem pomiarowym służącym do pomiaru ciężaru. Jej działanie opiera się na zjawisku wydłużenia sprężyny, które jest wprost proporcjonalne do przyłożonej siły. Waga sprężynowa waży ciężar ciała, a nie jego masę (szalkowa).

MAGNEZ:
barwa: srebrzysto-szary
stan skupienia: stały
rodzaj substancji: pierwiastek, zbudowany z jednego rodzaju atomów
właściwości: jest metalem kruchym

MAGNES:
barwa: jest pomalowany na biało-czerwono
stan skupienia: stały
rodzaj substancji: substancja złożona, wytworzona ze stopu metali
właściwości: ma właściwości magnetyczne

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata