profil

Obszerna rozprawka - nazizm i komunizm to ideologie pogary i śmierci.

poleca 85% 227 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W dzisiejszych czasach nikt nie ma wątpliwości, że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci. Nazizm, niemiecka odmiana faszyzmu, i komunizm, czyli ideologia głosząca likwidację ucisku i wyzysku klasowego, są tematami mojej pracy.
Nazizm to powstała w Niemczech odmiana faszyzmu, cechująca się rasizmem i odrzuceniem demokracji na rzecz rządów jednostki oraz uznająca naród niemiecki jako wyższy, ponad wszystkimi innymi. Przejawiało się to szczególnie przez organizowanie licznych obozów koncentracyjnych na Terenia Polski i Niemiec. W nich ludzie „gorszych” ras, w szczególności Żydzi i Cyganie, lecz również Polacy, byli poddawani nieludzkim torturom poprzez zmuszanie do ciężkiej pracy fizycznej, głodzenie.. Osoby niezdolne do pracy lub uznane za „niepotrzebne” były masowo zabijane rzez rozstrzelania lub uśmiercane w komorach gazowych. Przed barakami leżało stosy ciał, które później spalano w krematoriach. Podczas drugiej wojny światowej obozy pochłonęły blisko 11 mln osób.
Bezlitosne traktowanie dotknęło w szczególności Żydów. Musieli oni nosić na ramieniu opaskę z gwiazdą sześcioramienną, tzw. Gwiazdę Dawida. Pozbawiono ich wszelkich praw. Nie mogli chodzić do kin, teatrów, wyznawać swojej wiary. Byli izolowani w budowanych do tego celu gettach powstających w pobliżu lub wewnątrz większych miast. Mieszkańcy gett cierpieli przede wszystkim na głód i choroby. Próby ucieczek oraz pomocy w nich karane były śmiercią. Podczas likwidacji getta mieszkańcy byli przenoszeni do większych na terenie innych miast lub trafiali do obozów zagłady. Żydom, którym udało się uciec, pomoc niosła polska organizacja Żegota - zajmowała się ukrywaniem zbiegów, podrabianiem dla nich dokumentów, jednak i to nie załagodziło beznadziejnej sytuacji Żydów podczas drugiej wojny światowej.
Kolejną zbrodnią dokonaną podczas wojny była zbrodnia katyńska. wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego. Ofiary dokonanej zbrodni stalinowskiej były pogrzebane w zbiorowych mogiłach – w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru i Piatichatkach na przedmieściu Charkowa. Zbrodnia była przeprowadzona w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 r. ujawniono zbiorowe groby w Katyniu, co dało początek wyżej wymienionemu terminowi. Śmierć w ten sposób była niegodna i splamiła ręce wielu ludzi. Co gorsza, wyrok śmierci na ponad 14 tys. Polaków został wydany zaledwie przez kilkunastu ludzi stojących u władzy Związku Radzieckiego.
Wojna i komunizm przyniosły ze sobą jeszcze jeden negatywny aspekt. Sądownictwo zostało całkowicie zmanipulowane przez komunistów. Wyroki były wydawane nieuczciwie, na podstawie podłożonych oskarżonemu dowodów, podstawionych świadków. Na rozprawach nie dawano dojść do głosu obrońcom, argumentowano to w domniemaniu źle sformułowanymi bądź nieistotnymi pytaniami. Często rozprawy w ogóle się nie odbywały. To kolejny dowód na potwierdzenie powyższej tezy.
Na zakończenie dodam, że druga wojna światowa była najbardziej kosztowną wojną w historii ludzkości. Szacuje się, że w trakcie jej trwania zginęły 72 miliony ludzi, z tego 47 milionów cywilów. Po stronie Aliantów zginęło 61 milionów ludzi a 11 milionów po stronie państw Osi. To ostatecznie dowodzi, że nazizm i komunizm to ideologie pogardy i śmierci.

Praca pisana przez mnie na podstawie wikipedii.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty

Ciekawostki ze świata