profil

Kontrola administracji

poleca 85% 432 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

I.1. Charakterystyka kontroli administracji
Kontrola administracji polega na badaniu jej stanu organizacyjnego oraz zachowania się (działania lub zaniechania) ze względu na określone kryteria. Przedmiotem kontroli może być zarówno struktura organizacyjna administracji, jak i jej działalność. Strukturę organizacyjną bada się pod kątem racjonalnej organizacji pracy administracji państwowej, zasada budowania administracji, zgodności z przepisami ustrojowymi itp. Działalność administracji bada się głównie z punktu widzenia zgodności z obowiązującym prawem lub polityką państwa, celowości, rzetelności, zasad sprawiedliwości społecznej itp.
Do kontroli administracji mogą być powołane podmioty usytuowane na zewnątrz administracji oraz znajdujące się wewnątrz administracji.
Kontrola obejmuje dokonywanie ustaleń faktycznych, sprawdzanie czegoś, formułowanie wniosków, dokonywanie wglądu w działalność; bez możliwości władczego wpływu na kontrolowanego.


Rozdział II
Kontrola zewnętrzna administracji rządowej

Przez kontrolę zewnętrzną można rozumieć kontrolę sprawowaną przez podmioty usytuowane na zewnątrz administracji rządowej. Wśród takich podmiotów można wyróżnić:
• osoby fizyczne i organizacje społeczne, tworzą je podmioty, które są usytuowane na zewnątrz organizacji państwowej. Kontrole sprawowaną przez te podmioty można nazwać niepaństwową
• organy państwowe i inne państwowe jednostki organizacyjne, tworzą je podmioty usytuowane wewnątrz tej organizacji, lecz nie należą do administracji rządowej.
Kontrole sprawowaną przez te podmioty można nazwać państwową

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Nauki
Typ pracy