profil

Funkcje budżetu

poleca 85% 382 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

FUNKCJE BUDŻETU:
a)Alokacyjna-polega na finansowaniu potrzeb publicznych. W wyniku istnienia państwa. Funkcja ta wynika z potrzeb istnienia państwa jako tej instytucji, która powinna zapewniać co najmniej niezbędny ład wewnętrzny w kraju oraz szeroko rozumianą ochronę państwa przed otoczeniem zewnętrznym, żeby było państwo musi być: administracja publiczna, bezpieczne od wewnątrz (prokuratura,policja), musi być chroniona przed niebezpieczeństwem zewnętrznym (wojsko,ochrona narodowa). Dobra publiczne=wydatki konieczne. Wydatki społeczne- pożyteczna oświata,pomoc społeczna itp., nie tylko są finansowane przez państwo ale też przez sektor prywatny.
b)Wyrównawcza- wiąże się z redystrybucją dochodu narodowego. W praktyce realizacja tej funkcji budżetu polega z jednej strony na progresji podatkowej, stosowaniu ulg podatkowych a z drugiej strony na dokonywaniu z budżetu wydatków w formie transferów polegających na finansowaniu świadczeń z pomocy społecznej, z zaopatrzenia społecznego, dofinansowywania ubezpieczeń społecznych( 3 formy: ubezpieczenie społeczne, pomoc społeczna, zaopatrzenie społeczne).
c)Stabilizacyjna-zapewnienie równowagi gospodarczej i utrzymanie odpowiedniego wzrostu gospodarczego.Rozwinęła się w latach 20 wieku pod wpływem teorii Keinsa i jest przejawem uznania potrzeby coraz silniejszego oddziaływania państwa na przebieg procesu gospodarczego.Zwolennicy tej funkcji twierdzą,że nawet kosztem nierównowagi budżetowej wzrostu deficytu,należy dążyć do równowagi gospodarczej. W praktyce realizacje tej funkcji wzrasta w okresie kryzysu gospodarczego, niepokoju politycznego itp.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta

Typ pracy