profil

Analiza geologiczna mapy na podstawie przekróju geologicznego

poleca 84% 917 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

SPIS TREŚCI


1. Wprowadzenie.......................................................................str. 2
2. Morfologia i hydrografia......................................................str. 2
3. Geologia..................................................................................str. 2-3
4. Struktura geologiczna...........................................................str. 3
5. Następstwo procesów geologicznych....................................str.4
6. Ocena terenu dla potrzeb posadowienia terenu..................str.4
7. Załączniki:
- mapa geologiczna 1:10000
- przekrój geologiczny 1:10000

I. Wprowadzenie


Niniejsze ćwiczenie pt. „ANALIZA GEOLOGICZNA PRZEKROJU GEOLOGICZNEGO NA PODSTAWIE MAPY” wykonano w ramach zajęć z geologii inżynierskiej.
Zleceniodawcą i prowadzącym owe zajęcia jest
prof. dr hab. Barbara Namysłowska-Wilczyńska.
Cel ćwiczenia:
- określenie warunków geologiczno- inżynierskich dla potrzeb posadowienia obiektu typu dom jednorodzinny.
Zakres wykonanego ćwiczenia:
- kolorowanie i analiza mapy
- wyznaczenia kąta i kierunku upadu
- wykreślenie przekroju geomorfologicznego na podstawie mapy
- opracowanie teoretyczne


II. Morfologia i hydrografia
Teren który przedstawia mapa jest terenem górzystym o wysokościach od 920m do 1160, z czego wynika, że maksymalna przedstawiona różnica wysokości na tym obszarze wynosi 240m.
Widoczne jest wzniesienia w południowo- zachodniej części mapki.
Na danym terenie występują trzy zbocza:
- dwa zbocza południowe o łagodnym spadku
- jedno nieco bardziej strome od strony południowej wzniesienia.
Na terenie przekroju widoczne sa dwa potoki:
-pierwszy z nich o kierunku południowo-wschodnim, mający swe źródło na wysokości
ok. 1030m n. p. m
- drugi o kierunku północno- wschodnim, które swe źródło ma na wysokości ok. 1040 m n.p.m.

III. Geologia

Oznaczie Pochodzenie Podłoże Wiek
A Kambr mułowce, iłowce,pisakowce 570 mln lat
B Ordowik mułowce, margle 510 mln lat
C Sylur mułowce, piaskowce 440 mln lat
D Dewon margle, piaskowce, wapienie 380 mln lat
E Karbon piaskowce, mułowce, węgiel kamienny 320 mln lat
K Kreda wapienie, margle, piaskowce 140 mln lat


Miąższości rzeczywiste:
a) U1
Strona lewa: B-100m
C- 40m
D- 140m
Strona prawa: B-120m
C-50m
D- 150m
b) U2

Strona lewa: B- 110m
Strona prawa:B-135m
C- 35m
D- 145m
c) U3
Strona lewa : B-135m
C- 35m
D- 145m
Miąższości pozorne:

a) U1
Strona lewa: D- ok.160m
E- ok. 260m
K- ok. 210m
Strona prawa: A- ok.270m
B- ok.140m
C- ok.50m
D- ok. 165m
E- ok. 100m
b)U2
Strona lewa: A- ok.270m
B- ok. 295m
C- ok. 80m
Strona prawa: A- ok.80m
B- ok.290m
C- ok.70m
D- ok. 240m
E- ok. 320m
c)U3
Strona lewa : A- ok.80m
B- ok.290m
C- ok.70m
D- ok.240m
E- ok. 320m
Strono prawa: E- ok.200mIV STRUKTURA GEOLOGICZNA

Na przedstawionym obszarze występuje deformacja nieciągła z trzema uskokami pionowymi (U1,U2,U3) o kierunku WNW-ESE, a także fałdowanie (deformacja ciągła) z antykliną w części centralnej, w której warstwy starsze otoczone są młodszymi.
Fałdowanie zachodzi w kierunku NW-SE. Uskok U1 z lewej strony stanowi skrzydło wiszące, a z prawej zrzucone. U2- z lewej strony ma skrzydło zrzucone, a z prawej wiszące. U3 – z lewej strony mas skrzydło wiszące, a z prawej strony zrzucone.
Różnica wysokości w uskokach to odpowiednio 410m w uskoku U1, w uskokach U2,U3 wysokość nie można dokładnie określić.

Warstwy pomiędzy uskokami są nachylone pod następującymi kątami:

USKOK U1
Strona lewa 40*
Strona prawa 48*

USKOK U2
Strona lewa 25*
Strona prawa 24*

USKOK U3
Strona lewa 24*


V NASTĘPSTWA PROCESÓW GEOLOGICZNYCH

Najpierw nastąpiło fałdowanie warstw skalnych, a dopiero później doszło do uskoków, w pobliżu których nastąpiło silne wypiętrzenie warstw skalnych.
Jak widać na mapce uskoki powstały pod kredą, gdyż osady z tego okresu przykrywają powierzchnię uskoku, natomiast po karbonie, gdyż ta warstwa jest na nim poprzecinana. Można również zauważyć pewną prawidłowość iż osady kredy układają się równolegle do poziomic.

VI OCENA TERNU DLA POTRZEB POSADOWIENIE OBIEKTÓW
BUDOWLANYCH

Przedstawiony teren w znacznej części nadaję się do posadowienia obiektów budowlanych z wyjątkiem linii kolejowej ze względu na niebezpieczne uskoki, obecność strumieni, ostre wzniesienia, a także duże spadki zboczy terenu powodujące konieczność budowy mostów i tuneli.
Teren składa się w większości ze skał starych stanowiących doskonałe podłoże do posadowienia obiektu. Budowle takie jak dom jednorodzinny powinny być umieszczone z dala od strumyków powodujących nierównomierne osiadanie gruntu, a najlepiej w obrębie jednej warstwy geologicznej no i oczywiście w odpowiedniej odległości od potoków.
Zatem teren ten nadaje się na posadowienie na nim budynku mieszkalnego, gdyż na jego terenie znajdują się warstwy o znacznej szerokości, pozwalające na bezpieczne posadowienie obiektów nawet sporych rozmiarów bez obawy o ich trwałość ze względu na położenie na którym powstały.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy