profil

Strefy klimatyczne świata

poleca 79% 1529 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Główne strefy klimatyczne świata


Strefa klimatów równikowych.
W strefie tej średnia temperatura wszystkich miesięcy przewyższa 20°C,

a dobowe i roczne amplitudy temperatury nie przekraczają kilku stopni. Opady są najwyższe przy zenitalnym położeniu Słońca. Pory roku są wyznaczone przez pory opadów. W strefie tej wyróżnia się trzy podstawowe typy klimatów równikowy wybitnie wilgotny, podrównikowy wilgotny i podrównikowy suchy. Bezpośrednio przy równiku występuje klimat wybitnie wilgotny, o opadach całorocznych.

Strefa klimatów zwrotnikowych.
Przy średniej rocznej powyżej 20°C temperatura najchłodniejszego miesiąca waha się od powyżej 20°C do 10°C; latem, zwłaszcza w klimacie suchym występują duże amplitudy dobowe. Notuje się tu temperatury wyższe niż w pozostałych strefach.

Strefa klimatów podzwrotnikowych.
Średnia roczna temperatura wynosi od 10°C do 20°C, temperatura najchłodniejszego miesiąca od powyżej 10°C (w klimatach morskich) do poniżej 0°C (w kontynentalnych). Latem w klimatach suchych panują bardzo wysokie temperatury. W klimacie Śródziemnomorskim, należącym do klimatów morskich, opady przeważają w półroczu zimowym, a lato jest gorące i suche.

Strefa klimatów umiarkowanych.
Klimaty tej strefy są kształtowane w dużej mierze przez układy niżowe przemieszczające się znad oceanów w kierunku wschodnim Przy Średniej rocznej temperaturze od 0°C do 10°C, temperatura najcieplejszego miesiąca przekracza 10°C. Wyróżnione tu klimaty morskie i przejściowe mają amplitudę roczną poniżej 25°C, a kontynentalne wyższą od 25°C i sięgającą 35-45°C w warunkach skrajnie kontynentalnych. W klimatach morskich opady są całoroczne, lecz przeważają jesienno-zimowe, a w przejściowych, kontynentalnych i monsunowych - letnie.

Strefa klimatów okołobiegunowych.
W tej strefie, przy średniej rocznej temperaturze poniżej 0°C, temperatura najcieplejszego miesiąca jest niższa od 10°C. Opady są całoroczne, z przewagą śnieżnych, o małych sumach ok. 250 mm. Wyróżnia się klimat subpolarny, o temperaturach najcieplejszego miesiąca powyżej 0°C, i polarny z temperaturą najcieplejszego miesiąca poniżej 0°C.

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy

dzięki uratowałaś/łeś mi życie

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta