profil

Postawy narodowe

poleca 85% 117 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POSTAWY NARODOWE

*Patriotyzm - postawa poszanowania i umiłowanie rodziny
*Nacjonalizm - to ideologia lub postawa społeczno - polityczna, w której wartością kluczową jest naród
* Ksenofob - “strach przed obcym “. Jest to postawa niechęci i wrogości wobec ludzi obcych rasowo, religijnie lub etnicznie.
* Rasizm - jest to teoria głosząca, że wartość człowieka zależy od jego rasy. Według rasistów są rasy lepsze i gorsze, wyższe i niższe.
* Kosmopolita - obywatel świata. Jest to postawa społeczno - polityczna która opiera się na założeniu że ojczyzną człowieka jest cały świat
* Lobbing - to oddziaływanie na decyzję podejmowane przez organy władzy publicznej.

KONFORMIZM - polega na podporządkowaniu się jednostki normą, wartością, poglądom i wzorcom zachowań, które obowiązują w danej grupie społecznej. Z punktu widzenia społecznego, konformizm może przybierać różne formy

LEGALIZM - przestrzeganie reguł bez względu na ich treść, wynikające z przekonania że trzeba się do nich stosować.
OPORTUNIZM - przestrzeganie reguł mimo ich nieuznawania, z obawy przed sankcjami społecznymi np. abstynent zmuszający się do picia alkoholu w obawie przed utratą przyjaciół.

Krytyczny stosunek do reguł postępowania w grupie oraz przekładanie własnego zdania nad inne to NONKONFORMIZM
Skrajną formą tej postawy polegającą na bezrefleksyjnym odrzucaniu wszystkich obowiązujących norm społecznych jakim jest ANTYKONFORMIZM.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta