profil

Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem, któremu polecono napisać artykuł pt. „Dlaczego Polacy nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?”

poleca 85% 302 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Temat: Wyobraź sobie, ze jesteś dziennikarzem, któremu polecono napisać artykuł pt. „Dlaczego Polacy nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?” Napisz jakie są przyczyny poczucia braku bezpieczeństwa (podaj minimum 3) i jakie działania należy podjąć, by zwiększyć poczucie bezpieczeństwa w polskim społeczeństwie (podaj minimum 3 propozycje).

„Dlaczego Polacy nie czują się bezpiecznie w swoim miejscu zamieszkania?”

Często słyszymy, że samotne wracanie po zmroku do mieszkania to wystawianie się na pewne niebezpieczeństwo. Podobnie jest ze spacerem po ulicach. Boimy się, że ktoś nas napadnie, ukradnie torebkę, zabierze pieniądze, telefon. Także podróżowanie środkami komunikacji publicznej nie wydaje się bezpieczne. Stosunkowo najbezpieczniej czujemy na wsi. Im większe miasto tym poziom zagrożenia wzrasta, a już najgorzej jest w dużych aglomeracjach.
Istotne są przyczyny tego zjawiska. Niewątpliwie wpływ ma duży poziom przestępczości. Większość z nas zna kogoś, kto padł jej ofiarą lub sam nią jest. Dużo znaczenie mają różne zjawiska społeczne. Mam na myśli, np. bezrobocie i ubóstwo. Często przestępstwa są popełniane w celu zdobycia środków do życia, jeszcze częściej są wynikiem demoralizacji tych klas społecznych. Sprawcami włamań, kradzieży, pobić są przede wszystkim ludzie młodzi pochodzących z patologicznych rodzin. Brak im właściwych wzorców do naśladowania i miejsc gdzie mogą spędzać wolny czas. Zastępuje je ulica, ławka przed blokiem. Inną przyczyną może poczucie bezkarności. Większość Polaków uważa, że stosowane środki karne są nieskuteczne i niedolegliwe. Nie czujemy się bezpieczni, gdyż mamy świadomość, że przestępcy nie boją się kary. Wpływ na nasze poczucie bezpieczeństwa ma fakt, że przestępstwa pospolite mają niewielką wykrywalność. Skradziony samochód rzadko zostaje odnaleziony przez policję, a włamywacze, złodzieje ujęci.
Należy jakoś zapobiegać, ograniczać te zjawiska. Tutaj najważniejszą rolę pełni policja i sądy. Największe nadzieje wiążemy z zaostrzeniem kar, tak by były one dolegliwe i odstraszały potencjalnych przestępców. To chyba najbardziej poprawi nasze poczucie bezpieczeństwa. Ważne są też działania prewencyjnie i współdziałanie społeczeństwa z policją. O wiele bezpieczniej czujemy się gdy wiemy, że nasze ulice patroluje policja, że w razie zagrożenia szybko uzyskamy pomoc. Ta współpraca jest podstawą właściwego funkcjonowania policji. Sądzę, że istotne jest także, by zwiększyć możliwości działania policji, przyznać jej większe uprawnienia do używania broni. Zdarza się, że sprawność działań funkcjonariuszy blokuje prawo. By skutecznie przeciwdziałać przestępczości należy to zmienić. Podjęcie działań prewencyjnych, które zapobiegałyby wzrostowi chuligaństwa wśród młodzieży również ma znaczenie. Powinno to polegać na ograniczaniu bezrobocia wśród młodych ludzi i stwarzaniu perspektyw życiowych, poprzez kształcenie, rozwijanie zainteresowań.
Poczucie zagrożenia jakie nas nękają każdego dnia, można wyeliminować lub choćby ograniczyć. To od nas w głównej mierze zależy jak będziemy czuć się w swojej okolicy. Ale trzeba podjąć odpowiednie ku temu działania, rozwinąć współpracę z odpowiednimi służbami, pozbyć się obojętność na zło wokół nas.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty