profil

Opis ciał stałych,cieczy i gazów oraz pojęcia

poleca 65% 1919 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ciała stałe mają własny, określony kształt i objętość. Kształt niektórych ciał stałych można łatwo zmienić. Ciała stałe odznaczają się różnymi cechami, np.:kruchością, sprężystością,plastycznością oraz twardością.
Niektóre ciała stałe (np.:metale,grafit) są dobrymi przednikami ciepła i elektryczności.

Ciecze nie mają własnego kształtu, wlane do naczynia przybierają jego kształt, dają się przelewać.Mają swoją objętość, którą trudno jest zmienić tzn. są mało ściśliwe. Ciecze wlane do naczynia tworzą samorzutnie swoją górną powierzchnię, zwaną powierzchnią swobodną. Najczęściej złymi przewodnikami ciepła ale niektóre przewodzą prąd elektryczny.

Gazy przyjmują kształt naczynia w którym się znajdują. Łatwo zmienić ich objętość, tzn. są ściśliwe i rozprężliwe. Samorzutnie wypełniają całą dostępną im przestrzeń. Gazy są złymi przewodnikami ciepła i prądu elektrycznego. Wywierają nacisk ciała, które się w nich znajdują.

Pojęcia:
Przewodnik ciepła-ciało, które dobrze przewodzi ciepło np. metal.
Przewodnik elektryczny- ciało dobrze przewodzące prąd elektryczny, np. miedź, srebro, aluminium, grafit.
Izolator cieplny-ciało które źle przewodzi ciepło np.styropian.
Izolator elektryczny-ciało które nie przewodzi prądu elektrycznego, np.szkło, tworzywa sztuczne, porcelana.
Powierzchnia swobodna cieczy-pozioma, samorzutnie wytwarzana przez ciecze ich górna powierzchnia.
Elektrolity-substancje, których roztwory wodne przewodzą prąd elektryczny.

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 1 minuta