profil

Formy użytkowe tekstu

poleca 85% 1465 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

OGŁOSZENIE
Krótki tekst przekazywany publicznie np.w prasie, w internecie.

Zawierający:
powiadomienie o czymś np. sprzedaży, lub zaginięciu;
Ogłoszenie musi zawierać:
a) treść przekazana w zwięzły sposób
b) konkretne, szczegółowe dane w przedmiocie ogłoszenia
c) kontakt z nadawcą ogłoszenia

ZAWIADOMIENIE
Krótka wypowiedź informująca wybrany krąg odbiorców o ważnym wydarzeniu.

Zawiadomienie powinno zawierać:
a) adresata zawiadomienia
b) wydarzenie będące tematem zawiadomienia
c) miejsce i czas wydarzenia
d) nadawca zawiadomienia (nie zawsze)

ZAPROSZENIE
Pisemna prośba o wzięciu przez adresata udziału w danej uroczystości lub o przybyciu we wskazane miejsce.
Zaproszenie powinno zawierać:
a) adresat zaproszenia
b) okazja
c) miejsce i czas uroczystości
d) nadawca zaproszenia

PRZEPIS
Pisemna wypowiedź określająca sposób wykonywania czegoś. Dotyczy on najczęściej przyrządzania potraw.
Przepis powinien zawierać:
a) składniki potrawy
b) sposób wykonania
c) zastosowanie czasowników w bezokoliczniku lub w trybie rozkazującym

INSTRUKCJA
Wskazówki na temat sposoby obsługi danego urządzenie lub postępowania w określonej sytuacji.
Instrukcja powinna zawierać:
a) wypunktowane kolejne czynności związane z obsługą urządzenia
b) tryb rozkazujący

LIST
To pisemna wypowiedź skierowana do konkretnej osoby, bądź instytucji.
List może być:
prywatny - stosowany w kontaktach z przyjaciółmi, znajomymi, rodziną
oficjalny - kierowany do urzędów, instytucji, firm lub osób je reprezentujących
Ma najczęściej charakter prośby lub podziękowania. Cechuje go zwięzłość i rzeczowość.

Elementy listu:
a) miejscowość i data
b) zwrot adresata
c) nawiązanie do ostatniego kontaktu z adresatem listu
d) przedstawienie najważniejszych spraw,lub ostatnich wydarzeń
e) zakończenie
f) pożegnalny zwrot grzecznościowy
g) czytelny podpis
h) podział na akapity
i) dopisek zawierający dodatkowe informacje (nie zawsze PS)

KARTKA POCZTOWA
Zawiera zazwyczaj krótki tekst pozdrowień przesłanych z podróży. Jest ona wyrazem sympatii dla adresata. Można też wysłać kartki z życzeniami.
Elementy kartki:
a) zwrot do adresata (nie zawsze)
b) miejscowość, data
c) pożegnalny zwrot
d) podpis
e) PS (może być)
f) treść o podróży, życzeniach
g) miejscowość, adres (kod, miejscowość, kraj)

OPIS
Przedstawienie wyglądu rzeczy, miejsc lub postaci. Polega na ukazaniu cech charakteru postaci, prezentowanego obiektu i wyrażenia opinii na jego temat
Opis musi zawierać:
a) przedstawienie postaci
b) dokładne opisywanie
c) swoja ocena
a) przedstawienie przedmiotu
b) dokładne opisywanie
c) swoja ocena, zalecenia

CHARAKTERYSTYKA
Odmiana opisu, której tematem jest osoba. Obejmuje nie tylko wygląd, lecz także cechy charakteru, osobowość.
Wyróżniamy:
a) indywidualną (1 osoba)
b) porównawcza (więcej osób)
Cechy charakterystyki:
a) przedstawienie postaci
b) opis wyglądu zewnętrznego
c) opis cech charakteru i osobowości
d) własna ocena postaci

ROZPRAWKA
składa się z:
a) tezy
b) argumentów
c) posumowania

Podoba się? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata