profil

Rabacja Galicyjska - przyczyny, przebieg, skutki

poleca 81% 2712 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

RABACJA GALICYJSKA


Wystąpienia chłopów miały na celu obalenie systemu feudalnego, odejście od pańszczyzny.

Przyczyny


- ucisk chłopów przez panów, wzrost pańszczyzny
- kłamliwa polityka austriacka austriaccy urzędnicy mówili chłopom, że "cesarz jest dobry"
- brak kontaktów między dworem a wsią
- nieurodzaj i powodzie w poprzednich latach pogorszyły sytuację chłopów.

Przebieg


- już na początku lutego 1846 r. w wielu punktach Galicji grupy uzbrojonych chłopów występowały przeciw dworom
- zbrojenie się szlachty utrzymywane w tajemnicy, wywołało wrażenie przygotowania do rozprawy z chłopami
- J. Szela wprowadzał na obszarze pogromów swoje władze i uzbrojoną straż chłopską, oraz prowadził rozmowy z Austriakami
- tymczasem powstanie krakowskie zostało stłumione i chłopi przestali być potrzebni Austriakom - wojsko przystąpiło do bezwzględnej pacyfikacji

Skutki


- rabacja - była największym antyfeudalnym wystąpieniem na ziemiach polskich wydarzenie to wpłynęło na stosunki chłopsko - szlacheckie w Galicji
- rabacja przyczyniła się do klęski kolejnego zrywu narodowego tj. powstania krakowskiego.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata