profil

Zasady wyboru i działania parlamentu

poleca 85% 863 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Zasady wybroru parlamentu (Sejm i Senat):

a)głosować moją wszystkie osoby mające 18lat, obywatelstwo polskie, które nie są ubezwłasnowolnione albo pozbawione praw obywatelskich (wybory powszechne)
b)każdy wyborca ma jeden równoważny głos(wybory równe)
c)głosowanie jest obowiązkowo tajne (wybory tajne)
d)kazdy wyborca głosuje bezpośrednio na kandydatów do parlamentu(wybory bezpośrednie)

Zadania Parlamentu:

- nadanie ustroju przez uchwalanie lub zmianą konstytucji
-stanowienie praw przez uchwalanie ustaw
-decydowanie o finansach państwa
-powołanie i odwołanie rządy
-kontrola rządu przez zgłaszanie interpretacji i pytań do ministrów i premiera.

Zebrania Parlamentu

-Debaty parlamentarną są jawne
-Wszyscy parlamentarzyści spotykają się na posiedzienach plenetarnych w głownej sali obrad.
-Oprócz tego obradują na posiedzeniach komisji parlamentarnych. Komisja parlamentarna to grupa posłów reprezentujących wszystkie kluby poselskie
-w sejmie działaja m.in. komisje:
-spraw zagranicznych
- finansów publicznych
-rodziny
-imigracji europejskiej-Mogą być powołane komisje nadzwyczjane i śledcze

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty: