profil

Eutanazja, a 5 przykazanie:„nie zabijaj”

poleca 85% 170 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Codziennie dowiadujemy się o tym, że popełniono kolejne zbrodnie - napady, pobicia, zabójstwa. W wyniku popełnienia tych przestępstw ginie codziennie wielu ludzi. Oni nie chcą ginąć i śmierć ta nie jest świadoma. A co z tymi, którzy podejmują decyzję o śmierci? Co siedzi w ich głowie, co myślą w momencie podejmowania decyzji, co czują? Obserwując ludzi i otaczający świat, zauważam, że łatwo jest oceniać błędy innych i wydawać wyroki. Nikt nie jest w stanie wyobrazić sobie, co czuje osoba, która świadomie podejmuje decyzję o eutanazji lub aborcji. I dlatego moim zdaniem warto się zastanowić
i wczuć się w stan emocjonalny takiej osoby.
W przesłaniu na Wielki Post 2005 roku, nieżyjący już papież Jan Paweł II zawarł gorący apel o przeciwstawieniu się aborcji i eutanazji, podtrzymując, że życie jest największym darem jaki człowiek posiada, dlatego też należy je ochraniać z wszelkich sił. Chrześcijanin ma bowiem obowiązek życia, wynikający z przykazania „nie zabijaj”.
Zwrócił się ze szczególnym apelem o zwrócenie uwagi na osoby starsze, tak żeby nie czuły się ciężarem dla społeczeństwa czy własnej rodziny, a jednocześnie zabronił eutanazji oraz wszelkich koncepcji prawnych, które
spowodowałyby jawne skrócenie życia ludzkiego.
Czym jest eutanazja, która w wielu budzi kontrowersje? Zacznę od słowa - "eutanazja" to słowo o greckim pochodzeniu, a jego grecki odpowiednik znaczy tyle co "dobra śmierć". Jest to zadanie śmierci osobie nieuleczalnie chorej, które umotywowane jest skróceniem jej cierpień. Dopuszczalność eutanazji jest trudnym zagadnieniem etycznym. Ma ona zarówno zwolenników, jak i przeciwników. Konflikt racji bierze się z różnych systemów wartości, jakimi kierują się obie strony sporu. Przeciwnicy eutanazji uważają życie za święty dar od Boga, albo uznają je za najwyższą wartość. Zwolennicy natomiast twierdzą, iż ważniejsze jest uszanowanie woli chorego, uchronienie go od cierpień oraz jego prawo do zachowania godności w rozumieniu, jakie on przyjmuje. W polskim prawie eutanazja jest zabroniona. Dopuszcza ją prawo holenderskie, belgijskie oraz prawo stanu Oregon w USA. Szczególna forma dozwolonej eutanazji występuje w Szwajcarii, gdzie można przepisać lek nasenny w śmiertelnej dawce, jednak chory musi go przyjąć samodzielnie. W pozostałych krajach eutanazja jest niedozwolona i karana jak zwykłe zabójstwo lub w sposób łagodniejszy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Typ pracy