profil

Stworzenie świata-Biblia

poleca 89% 101 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię, czyli stworzył Bóg twórczą myślą wirową formę energii dla nieba i ziemi(eksperyment R.Jahn i B.Dunne z Princeton Uniwersity udowadniając naukowo, że myśl wpływa na materię) "A ziemia była pustkowiem i chaosem, ciemność była nad otchłanią, bo w wirowej formie energii nie była zamieszczona informacja, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód" -synonim wirowej formy energii, nad którą unosił się Duch Boży, czyli myśli Boga-wiedza o całości ( duch- energia psych., umysł świadomość, Encyklopedia Popularna PWN)"I rzekł Bóg": słowo, dźwięk,wibracja-nośnik informacji. Niech stanie się światłość- wiedza dla całości i o całości-wszechinformacja - nośnik informacji dla całości i o całości zamieszczony w wirowej formie energii.I stała się światłość- wszechinformacja. I widział Bóg, że światłość była dobra- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja o stałej częstotliwości wibracji przekraczającej prędkość światła, nie odbierana zmysłami zamieszczona w jednej formie energii. Oddzielił tedy Bóg światłość- wszechinformacja od ciemności-forma energii bez zamieszczonej informacji. I nazwał Bóg światłość-wszechinformacje dniem, a ciemność nazwał nocą- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-pierwszy ( Rdz.1,1-5) (Holografia-fotografia laserowa tworząca trójwymiarowy obraz przedmiotu,którego najmniejszy fragment zawiera wiedzę o całości, czyli holograficzna struktura całości odkryta przez D Gabora w 1971r.

Ogólna teoria względności A.Einsteina, w której przestrzeń jest materialna, przy czym materia jest jednocześnie ciałem stałym i wibracjami o różnej częstotliwości-nośnik informacji. Parapsychologia dziedzina badań faktów dotyczących sposobu odbioru i nadawania informacji bez korzystania ze zwykłych narządów zmysłów oraz oddziaływania człowieka na przedmioty i zjawiska fizyczne bez pośrednictwa wysiłku mięśniowego(fotografia myślowa, percepcja pozazmysłowa, psychokineza, psychometria, retrokognicja, prokognicja, telekineza,teleportacja ect.) Myśli,słowa i uczynki nośnikiem informacji zamieszczone w czasoprzestrzeni.Fizyka teoretyczna i czołowi nobliści z fizyki teoretycznej (Einstein, Hiesenberg, Schrodinger, Bohr,Eddington,Jeans,de Broglie,Planck oraz Szypow ) wskazują na niematerialną przyczynę (duchową) istnienia świata materialnego, umownie zwanego.Czyli twórczy umysł Boga-źródło wirowej formy energii, w której zamieszczone zostało:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji, stając się rodzajem zamieszczonej informacji, umownie zwaną materią. Teoria morfogenezy Ruperta Sheldrake'a. Współczesna teoria wszystkiego, czyli wszystko jest jedną formą energii o różnej częstotliwości wibracji zamieszczonym rodzajem informacji i jedna wszechinformacja o stałej częstotliwości dla jednej formy energii z zamieszczoną informacją. Czyli wszystko jest jednym i jedno dla wszystkiego. " Potem rzekł Bóg : słowo, dźwięk wibracja-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Niech powstanie sklepienie-powierzchnia kryjąca przestrzeń pośród wód- rodzaj informacji i niech oddzieli wody- rodzaj informacji zamieszczony w wirowej formie energetycznej od wód! Uczynił więc Bóg powierzchnię kryjącą przestrzeń i oddzielił wody- rodzaj informacji od wód nad sklepieniem; i tak się stało jak powiedział Bóg. I nazwał Bóg sklepienie niebem-czasoprzestrzeń. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-drugi .Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzajów informacji zamieszczonych w wirowej formie energetycznej Niech się zbiorą wody- rodzaje informacji spod nieba na jedno miejsce i niech się ukaże suchy ląd!-rodzaj zamieszczonej informacji I tak się stało jak powiedział Bóg. Wtedy nazwał Bóg suchy ląd ziemią-rodzaj informacji, a zbiorowisko wód nazwał morzem- rodzaj informacji.I widział Bóg, że to było dobre, czyli jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji- nośników rodzajów informacji. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne-nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji, ze stałą częstotliwościa wibracji-nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja (Rdz.1, 6- 10 )

Potem rzekł Bóg: Niech się zazieleni ziemia -rodzaj zamieszczonej informacji dla zieleni zieloną trawą- rodzaj informacji o jednej częstotliwości wibracji w formie energetycznej, wydająca nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji i drzewem owocowym-rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji, rodzącym według rodzaju zamieszczonej informacji swojej owoc - produkt rodzaju zamieszczonej informacji,w którym jest jego nasienie -wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji na ziemi -rodzaj zamieszczonej informacji! I tak się stało jak powiedział Bóg. I wydała ziemia-rodzaj zamieszczonej informacji zieleń-jedna częstotliwości wibracji-nośnik informacji dla zieleni,ziele-rodzaj zamieszczonej informacji wydające nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji według rodzaju zamieszczonej informacji jego,i drzewo owocowe-rodzaj zamieszczonej informacji z produktem rodzaju zamieszczonej informacji, w którym jest nasienie-wiedza o całości rodzaju zamieszczonej informacji. I widział Bóg, że to było dobre, czyli jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji- nośników wszelkich rodzajów informacji. Zamieszczonych w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji w formie energetycznej o wszelkiej i jednej częstotliwości wibracji, ze stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień- trzeci. ( Rdz.1, 11-13).

Potem rzekł Bóg : słowo, dźwięk,wibracja- nośnik informacji zamieszczony w formie energetycznej Niech powstaną światła-nośniki rodzajów informacji zamieszczone w formie energetycznej o różnych częstotliwościach wibracji na sklepieniu -powierzchnia kryjąca przestrzeń, aby oddzielały dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji i były znakami-liczby dla oznaczania pór-wieczór, noc, poranek, dzień, dni-od wieczora do wieczora-dzień pierwszy,lat- cykliczność pór, dni i świateł-nośników informacji oddzielających dzień-informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od nocy- wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji.Niech będą światłami- nośnikami rodzajów informacji nad sklepieniem niebios, aby świeciły- były nośnikami rodzajów informacji nad ziemią !-rodzaj zamieszczonej informacji. I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił- słowem Bóg dwa wielkie światła: większe światło-nośnik rodzaju informacji, aby rządziło-było nośnikiem rodzaju informacji dla dnia i mniejsze światło- nośnik rodzaju informacji,aby rządziło- było nośnikiem rodzaju informacji dla nocy-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji oraz gwiazdy-nośnik rodzaju informacji.I umieścił je Bóg na sklepieniu niebios aby były nośnikami rodzaju informacji nad ziemią- rodzaj zamieszczonej informacji. I rządziły- były nośnikami rodzajów informacji dla dnia i nocy oraz aby oddzielały światłość- informacja dla całości i o całości- wszechinformacja od ciemności-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji.I widział Bóg , że to było dobre- jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwościach wibracji- nośników rodzajów informacji w czasoprzestrzeni.Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwościach wibracji z wszechinformacją. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne,nośników rodzajów informacji o wielu częstotliwości wibracji w czasoprzestrzeni z wszechinformacją.I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek dzień- czwarty ( Rdz.1, 14-19).

Potem rzekł Bóg: słowo,dźwięk, wibracja-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej: Niech zaroją się -synonim dźwięku, wibracji o różnej częstotliwości-nośniki rodzaju informacji w wodzie- rodzaj zamieszczonej informacji mrowiem istot żywych-forma ruchu rodzajów zamieszczonej informacji,a ptactwo- rodzaje zamieszczonej informacji niech lata-forma ruchu pod sklepieniem niebios!- powierzchnia kryjąca czasoprzestrzeń. I stworzył Bóg- słowem wielkie potwory- rodzaje zamieszczonej informacji i wszelkie żywe ruchliwe istoty-wszelkie rodzaje zamieszczonej informacji z formą ruchu, którymi zaroiły się- dźwięki, wibracje o różnej częstotliwości nośniki rodzajów informacji z formą ruchu w wodzie-rodzaj zamieszczonej informacji, według ich rodzajów zamieszczonej informacji,nadto wszelkie ptactwo skrzydlate, według rodzaju zamieszczonej informacji jego z formą ruchu; i widział Bóg że to było dobre-jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji zamieszczoną informacją dla całości i o całości-wszechinformacja dla jednej formy energii z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z forma ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie i czasoprzestrzeni, zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji zamieszczoną informacją dla całości i o całości-wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne z wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu o różnych częstotliwościach wibracji nośników rodzajów informacji w wodzie-rodzaj zamieszczonej informacji z wszechinformacją.I błogosławił im Bóg, czyli i wyraził swoją wolę im Bóg mówiąc: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla wszelkich rodzajów zamieszczonej informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się i napełnianiu wody-rodzaju zamieszczonej informacji wszelkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu, a ptactwo- rodzaj zamieszczonej informacji z formą ruchu niech się rozmnaża-słowo, dźwięk, wibracja- nośnik informacji o rozmnażaniu się na ziemi-rodzaj zamieszczonej informacji. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień-piaty (Rdz.1,20-23).

Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracji-nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Niech wyda ziemia-rodzaj zamieszczonej informacji istotę żywą-forma ruchu według rodzaju zamieszczonej informacji jej: bydło, płazy, dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich. I tak się stało jak powiedział Bóg. I uczynił Bóg słowem dzikie zwierzęta według rodzaju zamieszczonej informacji ich i bydło według rodzaju zamieszczonej informacji jego i wszelkie płazy ziemne według rodzaju zamieszczonej informacji ich; i widział Bóg, że to było dobre- jedna forma energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wielu częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z formą ruchu. Zamieszczone w jednej formie energii o ostałej częstotliwości wibracji -nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja, w której bez zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne- nośników rodzajów informacji z formą ruchu o wielu częstotliwościach wibracji ze wszechinformacją o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości ( Rdz.1,24-25).

Stworzenie człowieka
Potem rzekł Bóg:słowo, dźwięk, wibracja- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, czyli w od niesieniu Boga do stworzeń przebywających z Bogiem na obraz analogii naszego słowa-dźwięku wibracji- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej, podobnego do nas człowieka, którego słowo jest nośnikiem informacji i niech panuje- sprawuje władzę nad rybami morskimi- rodzajami zamieszczonej informacji i nad ptactwem niebios- rodzajami zamieszczonej informacji w czasoprzestrzeni, i nad bydłem- rodzajami zamieszczonej informacji, i nad całą ziemią- nad całością rodzajów zamieszczonej informacji, i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi- wszystkimi rodzajami zamieszczonej informacji z formą ruchu pełzającym po ziemi- rodzaj zamieszczonej informacji. I stworzył Bóg człowieka słowem- nośnik rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej na obraz swój, czyli na analogie obrazu swojego słowa-nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Człowieka słowa- nośnika informacji. Na obraz Boga stworzył go- na obraz analogii Boga słowa- nośnika rodzaju informacji zamieszczonego w formie energetycznej. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich, czyli rodzaje zamieszczonej informacji stworzył ich słowem-nośnik rodzaju zamieszczonej informacji w formie energetycznej ( Rdz.1,26- 27).

I błogosławił im Bóg, czyli i wyraził swoją wole im Bóg,i rzekł do nich Bóg:słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji do rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej rozradzajcie się i rozmnażajcie się,i napełniajcie rodzajami informacji ziemię-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, i czyńcie ją sobie poddaną- służąca człowiekowi; panujcie- sprawujcie władzę nad rybami morskimi- rodzaje informacji zamieszczone w w formie energetycznej i nad ptactwem niebios- rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, i nad wszystkimi zwierzętami- rodzajami informacji zamieszczonymi w formie energetycznej, które poruszają się po ziemi- forma ruchu poruszania się po ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Potem rzekł Bóg: słowo, dźwięk, wibracja-nośnik informacji dla rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Oto daję wam-rodzajowi informacji wszelką roślinę-rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej wydającą nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej na całej ziemi i wszelkie drzewa-wszelkie rodzaje informacji, których owoc-produkt rodzaju informacji zamieszczony w formie energetycznej ma w sobie nasienie-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej: niech będzie dla was pokarmem!, czyli rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji i nasieniem-informacja o całości rodzaju informacji zamieszczonej w formie energetycznej. Wszystkim zaś dzikim zwierzętom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej i wszelkiemu ptactwu niebios-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej w czasoprzestrzeni i wszelkim płazom-rodzajowi informacji zamieszczonej w formie energetycznej na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej, w których jest tchnienie życia-rodzaj informacji z formą ruchu zamieszczony w formie energetycznej daję na pokarm wszystkie rośliny-wszystkie rodzaje informacji zamieszczone w formie energetycznej, czyli z nasieniem- informacja o całości zamieszczonej informacji i bez nasienia ( Rdz.1,28- 30).

I spojrzał Bóg na wszystko co uczynił: twórczą myślą- wirową formę energii dla słowa,dźwięku, wibracji o stałej częstotliwości- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja- dzień i noc-wirowa forma energii bez zamieszczonej informacji, zamieszczone w czasoprzestrzeni. Uczynienie powierzchni-rodzaj zamieszczonej informacji oddzielającej wody od wód o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji zamieszczonych w formie energetycznej. Zebranie wody na jedno miejsce dla ukazania się ziemi, zazielenienie ziemi zieloną trawą- jedna częstotliwość wibracji- nośnika informacji dla wszystkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej wydających nasienie- informacja o całości rodzaju informacji i drzewem owocowym- rodzaj informacji z produktem rodzaju informacji zamieszczone w formie energetycznej. Uczynienie dwóch świateł oraz gwiazd o różnych częstotliwościach wibracji- nośników rodzaju informacji dla dnia i nocy zamieszczonych w czasoprzestrzeni. Stworzenie słowem wszelkich częstotliwości wibracji- nośników wszelkich rodzajów informacji zamieszczonych w formie energetycznej z formą ruch w czasoprzestrzeni wodzie i na ziemi, z nośnikiem informacji o rozradzaniu się i rozmnażaniu się oraz zwierząt istot żywych z formą ruchu według rodzaju informacji jego na ziemi- rodzaj informacji zamieszczony w formie energetycznej.Stworzenie człowieka na analogię obrazu Boga słowa- nośnika rodzaju informacji w formie energetycznej.Człowieka słowa- nośnika informacji w formie energetycznej i nośnika informacji o rozradzaniu się i o rozmnażaniu się oraz pokarm dla człowieka, którym na być wszelka roślina z nasieniem i owoc z nasieniem, i pokarm dla zwierząt- wszystkie rośliny, a było to bardzo dobre- jedna forma energii ostałej częstotliwości wibracji- nośnik informacji dla całości i o całości- wszechinformacja dla jednej formy energii o wszelkiej częstotliwości wibracji- nośników rodzajów informacji z wszelką formą ruchu w formie energetycznej w czasoprzestrzeni, wodzie i na ziemi. Zamieszczone w jednej formie energii o stałej częstotliwości wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości-wszechinformacja, w której bez żadnych zakłóceń odbywają się wzajemne oddziaływania informacyjne, nośników wszelkich rodzajów informacji z formą ruchu w formie energetycznej o wszelkiej częstotliwości wibracji, że stałą częstotliwością wibracji- nośnika informacji dla całości i o całości- wszechinformacja. I nastał wieczór, i nastała noc, i nastał poranek, i nastał dzień- szósty ( Rdz. 1,31).

Tak zostało ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp, czyli niebo- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemia- rodzaj informacji w formie energetycznej, że wszystkimi rodzajami w formie energetycznej, zamieszczone we wszechinformacji-czasoprzestrzeń."I ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił". Czyli dzień siódmy wzorem dla człowieka w ukończeniu dzieła swojego i odpoczynek od wszelkiego dzieła swojego dla zdrowia swojego."I pobłogosławił Bóg dzień siódmy, i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swojego, którego Bóg dokonał w stworzeniu". Czyli i wyraził swoją wolę Bóg, by dzień siódmy-szabat (sobota) był dniem przeznaczonym tylko na odpoczynek, bo w nim odpoczął sam Bóg od wszelkiego dzieła swojego, które dokonał w stworzeniu. Takie były dzieje nieba i ziemi podczas ich stwarzania, czyli taka była kolejność stwarzania nieba- wszechinformacja w czasoprzestrzeni i ziemi rodzaj informacji we wszechinformacji. W dniu kiedy Pan Bóg uczynił niebo i ziemię, czyli w dniu kiedy Pan- Wszechmogący Bóg uczynił ziemię- rodzaj informacji w formie energetycznej zamieszczony we wszechinformacji i niebo-wszechinformacja w czasoprzestrzeni ( Rdz.2,1-4).

A jeszcze nie było żadnego krzewu polnego na ziemi ani nie wyrosło żadne ziele polne, bo Pan Bóg nie spuścił deszczu na ziemię i nie było człowieka , który by uprawiał rolę. Czyli nie było żadnego krzewu polnego- rodzaj informacji w formie energetycznej ani nie wyrosło żadne ziele polne-rodzaj informacji, bo Wszechmogący Bóg nie rozpoczął w systemie duchowo- informacyjnym wzajemnych oddziaływań informacyjnych wód- rodzaj informacji nad powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń z rodzajami informacji pod powierzchnią zakrywającą czasoprzestrzeń, nie było człowieka- rodzaj informacji, by rozpoczął wzajemne oddziaływania informacyjne uprawa roli- rodzaj informacji w systemie duchowo- informacyjnym. A tylko mgła wydobywała się z ziemi i zwilżała całą powierzchnię gleby, czyli mgła- rodzaj informacji z ziemi- rodzaj informacji w formie energetycznej dla całej powierzchni gleby- rodzaj informacji w formie energetycznej ( Rdz.2, 5-6 )

Ukształtował Pan Bóg człowieka z prochu ziemi i tchnął w nozdrza jego dech życia. Wtedy stał się człowiek istotą żywą Czyli Wszechmogący Bóg nadał funkcjonalne kształty zewnętrzne i wewnętrzne wirowej formie energii zamieszczonym rodzajem informacji i do ukształtowanego funkcjonalne rodzaju informacji jego dostarczył informację ze wszechinformacji do wewnętrznie ukształtowanych funkcjonalnie rodzajów informacji do wzajemnych oddziaływań informacyjnych wewnętrznych i zewnętrznych we wszechinformacji- informacja dla całości i o całości (Teoria Ruperta Sheldrake'a ). Wtedy stał się człowiek istotą żywą ( Rdz.2,7).

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 17 minut