profil

Afryka - przegląd kontynentu

poleca 79% 818 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Położenie -linia brzegowa
- drugi co do wielkości kontynent - powierzchnia ok.303 mln.km*
-leży po obu stronach równika - między 37*25"N a34*51"S
-kontynent o zwartej budowie -mało zatok , półwyspów , wysp
-słabo rozwinięta linia brzegowa -długość ok30 tys km

2. Geologia i rzeżba
-Wielka płyta afrykańska i przylegająca do niej płyta somalijska
-między płytami wielki rów tektoniczny , aktywny wolkanicznie
-na północy góry atlas
- na poudniu góry przylądkowe
-przeważa wyżynne ukształtowanie kontynentu (70% powierzchni kontynentu)
-liczne rowy tektoniczne i uskoki - góry wulkaniczne kilimandzaro,kamerun
-wielkie wyżynynp:abisyjska , wschodnioafrykańska
-rozległe kotliny
-najwyższy szczyt -Kilimandzaro -5895 m.n.p.m
-najniższy punkt - depresja -j assal -173 m.p.p.m

3.Strefy klimatyczne , roślinne i glebowe
Strefowy układ klimatyczny i roślinny

a)strefa równikowa
-wysokie temperatury-ok 25*C - ibardzo duże opady - ok 2000mm/rok
-opady całoroczne to desze zenitalne
-małe ampitudy temperatur, duża wilgotność powietsza
-wilgotnelasy równikwe - wielkie bogactwo gatónków roślin
-na wybrzeżach -lasy namorzynowe
- gleby laterytowe

b) dwie strefy podrównikowe
-dwie pory: deszczowa-letnia oraz sucha -zimowa
-opady maleją na połódniu i północy od równika
-średnia temperatura rocznie -ok 20*C
-obszar sawanny -roślinność trawiasta i pojedyńcze drzewa
lasy parkowe i galeriowe
-gleby laterytowe -czerwonoziemy

c) dwie strefy zwrotnikowe
-skąpe lub skrajnie niskie opady -sporadyczne, okresowe
-bardzo duże dobowe ampitudy temperatur ( od 40* C do 0*C )
-odmiana wilgotna tego klimatu w rejonach morskich
-obszay wielkich pustyń-Sahar namibi kalahari
-roślinność pustynna , bardzo uboga- sucholubne , gruboszowate
-gleby jałowe, pustynne ,zasolone

d) swie strefy podzwrotnikowe
-upalne , suche lata - ciepłe wilgotne zimy
-na północy klimat i roślinność śródziemnomorska
- w afryce południowej -suche stepy poszwrotnikowe

4. wody powierzchniowe i podziemne

a) rzeki
-najestsza sieć rzeczna w obszarze rownikowym - rzeki o dużym przepływie wód, zasilanie dużymi opadami
-duże wahania stanu wod w strefie podzwrotnikowej - pory deszczowe i suche
- w obszarach suchych -rzeki okresowe i epizodyczne
- największe rzeki : nil,kongo,niger,zambezi
-liczne potężne wodospady

b) jeziora
-wypełniają rowy tektoniczne i dna kotlin
-największ jeziora( wiktorii, tanganika, malawi, czad, rudolfa, alberta)
-jezioro tektoniczne bardzo głębokie np. tanganika
-jeziora okresowe i słone - na obszarach suchych pustynnych

c) wody podziemne
- na obszarach niecek geograficznych i obniżeńbezdopływowych -artezyjskie baseny wód podziemnych
- uwidaczniają się w obniżeniach terenu ( w oazach) lub też są czerpane ze studni artezyjskich

5. ludność
- liczba ludności -727 mln ( 1995 r)
-mała gęstość zaludnienia -24 os./km*
-bardzo duży przyrost naturalny do 35% - skutek eksplozji demograficznej
-nierównomierne rozmieszczenie ludności
-rasy:
czarna, biała ,żółta, rasy mieszane
-ludy:kuszycko-semickie , bantu , sudanu, buszmeni i inne
- języki : arabski , amharski, malgaski i wiele innych

6.gospodarka
a) główne sórowce
złoto , diamenty, kobalt, chrom , miedz, boksyty, rudy uranu , fosforyty, ropa naftowa , gaz ziemny i inne
b) główne uprawy
proso , sorgo, maniok, jam,ryż, kukurydza,pszenica,orzeszki ziemne, oliwki,palma kokosowa , bawełna sizal,kakao.herbata, kawa, daktayle.owoce cytrósowe

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 3 minuty