profil

Ruch obrotowy (wirowy) i obiegowy.

drukuj
poleca 83% 799 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Ruch obrotowy - jest to pozorny ruch ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim.

1. Dowody na ruch obrotowy Ziemi.

Dowodem jest odchylanie się ciał od pionu spadających z pewnych wysokości.

2. Cechy ruchu obrotowego.

- ziemia obraca się z zachodu na wschód
- pokonuje drogę 360 (stopni) w ciągu ok. 24h

3. Następstwa bezpośrednie i pośrednie ruchu obrotowego:

Bezpośrednie:

- spłaszczenie ziemi przy biegunach
- występowanie dnia i nocy
- ziemia ma kształt geoidy
- widoczna wędrówka słońca i innych ciał niebieskich po sklepieniu niebieskim
- różnica czasu w różnych miejscach na ziemi
- zmiana temperatury w ciągu doby
- zmiana rytmu życia zwierząt, roślin i ludzi
- siła Coriolisa - powoduje skręcanie ciał poruszających się wzdłuż południka na półkuli północnej w prawo, a na południowej w lewo

Pośrednie:

Następstwem pośrednim są ciepłe zimy w Wielkiej Brytanii spowodowane ciepłym prądem zatokowym.


360(stopni) : 24h = 15(stopni)
15(stopni) -- 1h
60(minut) : 15 = 4(minuty)
1(stopień) = 4(minuty)

Każdy południk pokonuje drogę 15(stopni) długości geograficznej w ciągu 1godz.

Każdy południk pokonuje drogę 1(stopnia) długości geograficznej w ciągu 4 minut.

Różnica czasu słonecznego w Polsce wynosi 40 minut.

Ruch obiegowy.

Ziemia jest trzecią według oddalenia od słońca planetą układu słonecznego.Ruch jaki wykonuje wokół słońca nazywamy ruchem obiegowym ziemi.


Cechy ruchu obiegowego:

- orbita ma kształt wydłużonej elipsy
- pełny obieg ziemi dookoła słońca wynosi 365 dni

Następstwa ruchu obiegowego:

- zmiany pór roku
- zmiana oświetlenia ziemi
- zróżnicowanie długości dnia i nocy w ciągu roku (dłuższy dzień w lecie, krótszy w zimie)
- zjawiska dnia i nocy polarnej w obszarach okołobiegunowych
- różna wysokość słońca nad horyzontem w zależności od szerokości geograficznej
- zróżnicowanie temperatur powietrza
- różne formy życia na planecie
- kalendarz


Oświetlenie Ziemi w pierwszym dniu kalendarzowego lata.

22 czerwca - przesilenie letnie

Jest to moment maksymalnego wychylenia osi obrotu Ziemi w kierunku Słońca, gdy biegun północny jest bliżej słońca niż południowy.Jest to najdłuższy dzień w roku.Najkrótszą nocą w roku jest noc z 21 czerwca.

Oświetlenie ziemi w pierwszym dniu kalendarzowej zimy.

22 grudnia - przesilenie zimowe

Jest to dzień, w którym słońce góruje w zenicie w najdalej wysuniętej na południe szerokości geograficznej, na której może górować w zenicie - na zwrotniku Koziorożca. Na półkuli północnej jest to najkrótszy dzień w roku, a na półkuli południowej najdłuższy.

21 marca - równonoc wiosenna

Jest to moment, w którym ziemia przekracza punkt na swojej orbicie i od tej chwili przez pół roku biegun północny będzie bliżej słońca niż biegun południowy. Równonoc wiosenna
wyznacza na półkuli północnej początek wiosny, a na półkuli południowej jesieni.

23 września - równonoc jesienna

Jest to moment przecięcia przez słońce równika w trakcie jego pozornej wędrówki z półkuli północnej na półkulę południową. Wyznacza na półkuli północnej początek jesieni, a na półkuli południowej wiosny.


Polecasz? Tak Nie
Komentarze (2) Brak komentarzy
27.1.2010 (17:04)

Świeeeetne ! Jutro mam sprawdzianik to na ściągę akurat :)

Wieeeelkie dziękiiii !

:D

2.12.2009 (17:39)

Dzięki ci chodziło mi o te dane

360(stopni) : 24h = 15(stopni)

15(stopni) -- 1h

60(minut) : 15 = 4(minuty)

1(stopień) = 4(minuty)

dokladnie do pracy domowej ;DD

Dzieki Pa

Pozdro. Tomek