profil

La phrase interrogative - zdanie pytające

poleca 85% 177 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

W języku francuskim wyróżniamy cztery sposoby wyrażania pytań:

1. przez intonację
2. przez inwersję (prostą lub złożoną)
3. za pomocą est-ce que (czy?)
4. za pomocą wyrazów pytających takich jak: zaimek (np.: qui, que), przysłówek (np.: pourquoi , comment , combien), przymiotnik (np.: quel).

1). Pytanie przez intonację:
Ten rodzaj pytania występuje tylko w języku potocznym,szczególnie mówionym.Tego typu zdania zachowują szyk zdania oznajmującego
(podmiot + orzeczenie),odpowiednia intonacja przekształca je w pytanie

2). Pytanie przez inwersję:

Ten rodzaj zadawania pytania polega na zamianie podmiotu ( w formie zaimka osobowego ) i orzeczenia, oto przykłady:

Est-it mécontent? Czy on jest niezadowolony?
Conaissez-vous le français? Znacie francuski?
Peux-tu m'aider? Czy możesz mi pomóc?
Parlez-vous français? Czy mówicie po francusku?

UWAGA!!!
Należy,dla ułatwienia wymowy, pamiętać o wstawieniu t między orzeczeniem (zakończonym na -e) i zaimkiem osobowym il, elle lub on:

Parle-t-elle anglais? Czy ona mówi po angielsku?
Prépare-t-il le petit déjeuner? Czy on przygotowuje śniadanie?
Marche-t-il vite? Czy on idzie szybko?
Passe-t-elle l'aspirateur? Czy ona odkurza?

Inwersja złożona:
Polega ona na powtórzeniu podmiotu,zastępując go odpowiednim zaimkiem, za orzeczeniem :

Paul, est-il malade? Czy Paweł jest chory?
Maria, vient-elle au cinéma ce soir? Czy Maria idzie dziś wieczorem do kina?
Ta soeur, lit-elle beaucoup? Czy twoja siostra czyta dużo?
Vos amis, voyagent-ils ? Czy wasi przyjaciele podróżują?

3). Pytanie przez est-ce que (czy?):

Zadawanie pytania przy pomocy est-ce que jest dość prostym sposobem.Ten pytajnik stoi zawsze na początku zdania i nie zmienia jego szyku.

Est-ce que tu aimes la musique rock? Czy lubisz muzykę rock?
Est-ce que le chien est dehors? Czy pies jest na zewnątrz?
Est-ce que je peux fermer la porte? Czy mogę zamknąć drzwi?
Est-ce que vous avez les clés? Czy macie klucze?

4).Pytania za pomocą wyrazów pytajnych:

Jest to ostatni i za razem najbardziej różnorodny sposób zadawania pytań.Pytajnikami są:
a/ zaimki : qui, que,...
b/ przysłówki : où, comment, pourquoi, combien, ...
c/ przymiotniki : quel...

Wyrazy te stoją na końcu zdania:

Tu t'appelles comment? Jak masz na imię?
Il va où? Gdzie on idzie?
Elle part quand? Kiedy ona wyjeżdża?
Tu habites où? Gdzie mieszkasz?
Ils viennent d'où? Skąd oni pochodzą?
Je vous dois combien? Ile płacę?

Quand est-ce que tu pars? Kiedy wyjeżdżasz?
Où est-ce qu'il passe ses vacances? Gdzie on spądza wakacje?
Pourquoi est-ce que vous partez? Dlaczego wyjeżdżacie?


W przypadku pytania z przymiotnikiem quel, pytajnik stoi na początku zdania

De quel document parlez-vous? O którym dokumencie pani mówi?
Quelle est ta nationalité? Jakiej jesteś narodowości?
Quelles chansons est-ce qu'ils chantent? Które piosenki oni śpiewają?
En quelle année s'est passé cet événement? W którym roku miało miejsce to zdarzenie?

Pytanie o podmiot i dopełnienie bliższe:


Podmiot Dopełnienie bliższe
osoba: qui est-ce qui qui est-ce que
qui bez inwersji qui+inwersja

rzecz: qu'est-ce qui qu'est-ce que
que+inwersja

Pytanie o podmiot:
Jeżeli podmiotem jest osoba, używamy zaimka qui lub qui est-ce qui (kto?):

Qui est-ce qui prend un Coca? Qui prend un Coca? Kto pije Coca-Colę?
Qui est-ce qui sait nager? Qui sait nager? Kto umie pływać?


Jeśli natomiast podmiotem jest rzecz,używamy wówczas zaimka qu'est-ce qui (co?):

Qu'est-ce qui se passe? Co się dzieje?
Qu'est-ce qui est très confortable? Co jest bardzo wygodne?

Pytanie o dopełnienie bliższe:
Jeżeli dopełnieniem bliższym jest osoba,używamy zaimka qui est-ce que lub qui+inwersja (kogo?):

Qui est-ce que nous attendons? Qui attendons-nous? Na kogo czekamy?
Qui est-ce que tu invites? Qui invites-tu? Kogo zapraszasz?
Qui est-ce qu'il aime? Qui aime-t-il? Kogo on kocha?

Jeżeli dopełnieniem,o które pytamy,jest rzecz,używamy zaimka qu'est-ce que lub que+inwersja (co?):


Qu'est-ce que tu fais ce soir? Que fais-tu ce soir? Co robisz dziś wieczorem?
Qu'est-ce que vous pensez d ece film? Que pensez-vous de ce film? Co sądzicie o tym filmie?
Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit-elle? Co ona mówi?

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata