profil

Gotowa Ściąga z III działu podr. historii Nowa Era kl. 2gim

poleca 85% 483 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze
Unia lubelska

Skutki Unii lubelskiej
-dwa osobne państwa utworzyły jedną rzeczpospolitą.
-mocno zwiększona pozycja polski w europie.
- powoli rośnie znaczenie polskiego języka w Litwie i na Ukrainie.
- wszyscy mogli wyznawać swojego boga, nikt im tego nie nakazywał, więc - tolerancja stałą się warunkiem do życia.
- szlachta przemieszcza się na wschód w poszukiwaniu nowych bogatych ziem.

Reformy Stefana Batorego
– kolegium jezuickie w Wilnie przekształcił w Uniwersytet.
– utworzył sądy apelacyjne zwane trybunałami dla Korony i Litwy.
– zostaje zorganizowana piechota wybraniecka – z każdych 20 łanów królewszczyzny do wojska powoływany jest jeden chłop.

Interreks
-Stanowisko, które pomiędzy panowaniem dwóch władców obejmował prymas polski.

Artykuły henrykowskie
-Zawierały prawa i przywileje, gwarantowały tolerancje religijną, wolna elekcja.

Senat
- Izba sejmu walnego w Rzeczpospolitej ( w skład wchodzili dostojnicy duchowni [biskupi, wojewodowie]).

Sejm Walny
- Zgromadzenie decydujące o polityce całej Rzeczpospolitej (skład: król, senat).

Pacta Conventa
- umowa pomiędzy szlachtą a nowym królem (warunki, na jakich otrzymuje on koronę)

Liberum Veto
- (nie pozwalam) - prawo każdego posła do sprzeciwu. Gdy ktoś to ogłosił sejm był zamykany i odwoływany na inny termin.

Dlaczego Albrecht Hohenzollern zmienił wyznanie na protestantyzm?
Zmienił wyznanie, ponieważ nie chciał prowadzić już więcej wojen i znalazł lepszą posadę, jako świecki książę Prus.

Czy zmiana czynszu na pańszczyznę była korzystna dla chłopów?
-Zamiana czynszu na pańszczyznę była niekorzystna dla chłopów, ponieważ swoje należności wobec szlachty regulowali pracą na roli.
-Brali mniejszy udział w wymianie pieniężnej.
-Skupywali mniej wyrobów rzemieślniczych, co źle wpływało na rozwój miast.
-Czasy czynszu były o wiele wygodniejsze, ponieważ chłopi płacili tyle ile musieli, zawsze tyle samo.
A u szlachty trzeba było pracować od jednego do kilku dni w tygodniu.

Jakie korzyści przynosił układ Habsburgów z Jagiellonami?
- nakaz małżeństwa potomków Zygmunta starego i Władysława II, co otwierało Habsburgom drogę do objęcia tronu w Węgrach i Czechach.
- ustalenie drugiego pokoju toruńskiego (prawa polski do Pomorza gdańskiego).
- zwierzchnictwo nad Prusami zakonnymi.
Układy te /\ osłabiły pozycję krzyżaków.

Sejmy, Sejmiki wybieranie kandydatów, poco są?
- Szlachta każdego województwa organizuje zjazdy (sejmiki).
- Szlachta podejmuje decyzje o własnej ziemi.
- Podczas SEJMIKÓW wybierano kandydatów, uchwalano podatki lokalne, omawiano problemy (naprawy dróg, itd.) i wybierano posłów.
- Przed wyruszeniem na sejm posłowie dostawali instrukcje sejmikowe (wykaz postulatów [to co mają przedstawić na sejmie]).

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 2 minuty