profil

Powstawanie wód podziemnych i mineralnych

poleca 84% 109 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

POWSTAWANIE WÓD PODZIEMNYCH I MINERALNYCH

Każda woda podziemna posiada określone właściwości fizyczne, takie jak temperatura,
przezroczystość, smak, zapach, barwa, przewodnictwo elektryczne, a czasami rado czynność
Właściwości te zależą przede wszystkim od środowiska geologicznego w którym woda występuje lub przez które się przemieszcza. W przyrodzie praktycznie nie występuje woda chemicznie czysta. Spotyka się w niej w mniejszym większym stopniu rozpuszczone gazy oraz różne sole mineralne. Najważniejsze z nich to węglan wapnia i magnezu, które nadają wodzie tak zwaną twardość. Ponadto w wodach zawarte są siarczany, azotany, chlorki, sód, związki żelaza i manganu oraz inne. Najważniejszymi właściwościami decydującymi o zasobności wodnej są, porowatość skał, ich szczelinowość, przeobrażanie krasowe oraz wynikająca stąd przepuszczalność. Większość wód podziemnych znajduje się w ciągłym ruchu, który jest wywołany różnicą wysokości zwierciadła w miejscu zasilania i drenażu odbywa się z prędkością zależną m. in. od rodzaju ska, przez które woda przepływa. Może przemieszczać się setki kilometrów. Tylko nieliczne, bardzo głębokie wody, nie mające powiązania z powierzchnią ziemi pozostają w stagnacji. W całej ciągłej wędrówce wody podziemne mogą trafić na powierzchnię wypływając w formie źródeł. Ze względu na pochodzenie wód podziemnych można wyróżnić wody infiltracyjne, kondensacyjne, magnetyczne, metamorficzne i reliktowe. Największe znaczenie mają wody pochodzące z infiltracji opadów atmosferycznych, wód powierzchniowych, rzek, jezior i mórz. Wypełniają one praktycznie całą przypowierzchniową część podziemnej hydrosfery. Wody różnego pochodzenia, krążące w skorupie ziemskiej mogą się ze sobą mieszać tworząc tzw. wody poligenetyczne. Wody mineralne wykorzystywane do butelkowania są odmianą wód podziemnych. Z wód takich człowiek korzysta od najdawniejszych czasów. Pierwotnie wykorzystywano tylko wody wypływające samoczynnie na powierzchnię ziemi w postaci źródeł. Później nauczono się ujmować wody za pomocą studni kopanych, galerii czy wreszcie głębokich odwiertów. Ze względu na ilość rozpuszczonych składników wody podziemne dzieli się na słodkie i mineralne. Szczególnym rodzajem wód podziemnych są wody lecznicze, którym mogą być zarówno wody mineralne i słodkie, lecz zawierać powinny składniki oddziaływuja korzystnie na organizm człowieka lub charakteryzować się odpowiednimi właściwościami fizycznymi np. temperatura.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty