profil

Który z literackich bohaterów budzi twój podziw i szacunek?

poleca 82% 755 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Henryk Sienkiewicz

W literaturze polskiej i światowej było wielu pisarzy, którzy w swoich powieściach umiejscowili bohaterów. Jedni z nich byli postaciami autentycznymi, inni zaś postaciami zmyślonymi czyli fikcyjnymi. Bohaterom zmyślonym autor mógł przypisać najbardziej dziwaczne zasługi i bohaterstwo ich opiewać na poziomie niemalże niemożliwym dla zwykłego człowieka. Postaciom zaś autentycznym należałoby przedstawić w wersji takiej jakimi byli czy też są.
Dla mnie takim pisarzem jest Henryk Sienkiewicz, a bohater opisany w Jego trylogii Michał Wołodyjowski.
Nie ma autentycznego przekazu historycznego, że osoba o takim nazwisku rzeczywiście istniała. Jest natomiast w historii wzmianka o rycerzu małego wzrostu, który zaciekle bronił granic Rzeczpospolitej na dawnych kresach wschodnich.
Z przekazu literackiego dowiadujemy się o męstwie, bohaterstwie owego rycerza. Umiał On pociągnąć za sobą w obronie granic państwo całe rycerstwo polskie oraz co rzadko się zdarzało w tamtych czasach szlachtę. Walczył i wierzył, że walczy w słusznej sprawie. Nigdy nie sprzyniewierzył się swoim poglądom odnośnie wolnej Rzeczpospolitej, oraz ideaom dla których walczył. W obliczu poddania się wrogowi, wybiera śmierć. (Sienkiewicz przedstawia nam ten obraz w ostatnim tomie trylogii, gdzie pułkownik Michał Wołodyjowski wysadza się w powietrze w twierdzy w Kamieńcu)
Mój podziw i szacunek Pan Wołodyjowski budzi bez wzglęgu na to, czy było to postać prawdziwa czy zmyślona. Sądzę a nawet jestem pewna, że w obliczu zagrożenia państwa powinien tak postąpić każdy.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta