profil

Ruch obrotowy ziemi oraz oświetlenie ziemi

poleca 85% 1202 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
ruch obiegowy ziemi

CECHY RUCHU OBROTOWEGO ZIEMI:
Ruch obrotowy-ruch ziemi dookoła własnej osi.
obrót ziemi 24 h.
ziemia obraca się z zach. do wschodu/przeciwnie do ruchu zegara
wszystkie pkt położona na pow Ziemi (poza biegunami) w czasie pełnego obrotu zakreślają okręgi w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu.
dł. drogi podczas obrotu przez pkt położone na pow Ziemi zmniejsza się wraz z oddaleniem od równika.
każdy pkt połozony na pow Ziemi zmienia swoje położenie niezależnie od wielkości okręgu, który zatacza. Prędkość kątowa jest wszędzie taka sama.
KONSEKWENCJE RUCHU OBROTOWEGO:
zjawisko dnia i nocy
wędrówka słońca po sklepieniu niebiskim-od wschodu do zachodu.
doba-24 h
biegunowe spłaszczenie Ziemi-powoduje zróżnicowanie przyciągania ziemskiego które rośnie wraz ze wzrostem szerokości geograficznej.
WSCHÓD SŁOŃCA-słońce wyłania się zza lini horyzontu
GÓROWANIE SŁOŃCA-słońce jest położona najwyżej nad linią horyzontu.
ZACHÓD SŁOŃCA-słońce jest widoczne coraz niżej, aż skryje się za linię horyzontu
WIDOMY RUCH SFERY NIEBIESKIEJ- gwiazdy zmieniają swoją wysokość nad horyzontem tj wschodzą górą i zachodzą.
siła Coriolisa-jest spowodowana zróżnicowaną prędkością liniową pkt położonych w różnych szerokościach geograficznych i polega na zmienie kierunku ciał będących w ruchu.
PODSTAWY ORIENTACJI NA ZIEMI:
równoleżniki-równoległe w stosunku do siebie okręgi, położone w płaszczyźnie prostopadłej do osi obrotu. Najdłuższy jest równik.
południk-zbiór punktów na powierzchni Ziemi mający w tym samym momencie południe słoneczne
DOBOWA RACHUBA CZASU:
w ciągu godziny przesuwa się o 15^ ->360^:24h=15^
w ciagu 4 min przesuwa się o 1^ -> 60 min:15 ^ =4 min.
W czasie ruchu obiegowego dookoła Słońca oś Ziemi azchowuje stały kierunek i stale nachylenie do płaszczyzny orbity, wynoszące 66^33'
OŚWIETLENIE ZIEMI:
21 MARCA i 23 WRZEŚNIA
oświetlenie półkuli północnej i południowej jest identyczne-osią symetrii oświetlenia jest równik
w południe na równiku słońce świeci w zenicie czyli jest widoczne pod kątem 90^
wysokość słońca w momenci górowania zmniejsza się w miarę oddalenie od równika o kąt szerokości geograficznej
na biegunach, w momencie południa słonecznego, Słońce widoczne jest na linii horyzontu, co oznacza, ze jego wysokość wynosi 0^
granica międzt dniem i nocą przechodzi przez bieguny
na całej Ziemi występuje zrównanie długości dnia z długością nocy-trwają po 12 h.
wzór na obliczenie wysokości Słońca w południe h=90^-szerokość geograficzna
22 CZERWCA
półkula północna jest lepiej oświetlona niż półkula południowa
w momencie górowania Słońce jest w zenicie nad Zwrotnikiem Raka
na północ i południe od ZR wysokość słońca w południe maleje
na półkuli północnej wysokość słońca nad horyzontem w momencie górowania są większe niż w tej samej szerokości geograficznej na półkuli południowej
długość dnia jest równa długości nocy tylko na równiku
na półkuli północnej dzień jest dłuższy niż noc i wydłuża się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
na północ od koła podbiegunowego północnego dzień trwa dłużej niż 24 h-występuje dzień polarny co oznacza, że w ciągu całej doby słońce widoczne jest nad linią horyzontu.
na biegunie północnym słońce góruje nad linią horyzontu na wysokości 23^27'
na półkuli południowej noc jest dłuższa od dnia, którego długość skraca się wraz ze wzrostem szerokości geograficznej
na południe od koła podbiegunowego południowego (66^33'S), aż po biegun południopwy, występuje noc polarna, trwająca dłużej niż 24 h
granica między dniem i nocą przebiega od koła podbigunowego północenego po koło biegunowe południowe
22 GRUDNIA
półkula północna i południowa nie są oświetlone jednakowo
półkula południowa jest oświetlona tak jak półkula północna w dniu przesilenia letniego
STREFY OŚWIETLENIA ZIEMI
STREFA MIĘDZYZWROTNIKOWA-strefa gorąca
Słońce góruje w zenicie 2x w roku, na granicznych zwrotnikach 1x w roku. ZR i ZK wyznaczają granice sfery, ponieważ na północ i południe słońce od nich słońce nie osięga zenitu.Najmniejsze różnice wys. słońca w południe występuja na równiku. Im dalej na N/S od równika tym różnica większa. Niewielkie sa różnice długości trwania dnia i nocy.
STREFY PODBIEGUNOWE-strefy zimne
Obejmują obszary na N/S od kół podbiegunowych w kierunku biegunów. Koła podbiegunowe to równolezniki. Zjawisko dnia i nocy polarnej. Czas trwania dnia/nocy polarnej (1 h do 6 miesięcy).Wysokości słońca sa niewielkie co powoduje: Niższa temp. Większe rozproszenie promieni słonecznych.
STREFY UMIARKOWANE
Położone pomiędzy zwrotnikami i kołami podbiegunowymi. Słońce nie góruje w zenicie. Dzień lub noc nie trwają dłużej niż 24 h. Duże różnice wysokości słońca (lato-zima)powodują duże róznice temp. oraz trwania dnia i nocy. Wyraźne zaznaczone pory roku. Śr. roczne temp są wyższe niż w strefach podbiegunowych i niższe niż w strefie międzyzwrotnikowej.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata