profil

Każdy zbrodniarz ma prawo do obrony - obrona Kaina.

drukuj
poleca 85% 288 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Uważam, że każdy zbrodniarz ma prawo do obrony, jakimkolwiek nie byłoby jego przewinienie. Należy wystrzegać się powierzchownych osądów, ponieważ każdemu należy się szansa na wyjaśnienia.
Zbrodnia Kaina nie doszłaby do skutku gdyby Bóg nie faworyzował Abla i ofiar składanych przez niego. Starszy z barci poczuł się odrzucony, jego starania były niedoceniane przez Stwórcę. Nie można mu się dziwić, że był zazdrosny.
Kain był pierworodnym synem Adama i Ewy, cały czas był im wierny i posłuszny. Wraz ze sowim pojawieniem się Abel zyskał sobie przywileje u rodziców oraz Boga. Zrozumiała jest złość Kaina, w końcu ktoś przecież zajął jego miejsce.
Obydwaj bracia jeśli chodzi o wypełnianie swoich obowiązków, starali się tak samo, chociaż może różnie sobie z tym radzili, ale również obydwaj byli inaczej traktowani i postrzegani przez Boga oraz Adama i Ewę. Gdyby Kainowi wcześniej wybaczono i rozumiano jego zawiść, do tragedii by nie doszło.
Kain bez prawa do wyjaśnień został surowo osądzony i skazany. Być może zasłużył na to, ale karanie powinno odbywać się na samym końcu! Po wysłuchaniu, okazaniu miłosierdzia (czyż nie tak uczy nas Bóg?), próbie zrozumienia.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Gramatyka i formy wypowiedzi