profil

Wojna Chocimska

poleca 85% 545 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Geneza tego utworu związana jest z sytuacją polityczną , w jakiej znajdowała się Polska w ówczesnym czasie. Wacław Potocki ukończył ten utwór w 1670r. Wykorzystał pamiętniki Jakuba Sobieskiego. Służyły mu one jako główne żrodło wiedzy o wojnie. Nie spisywał jednak wszystkiego. Zawarł w tym utworze żywe opisy batalistyczne..
Poprzez ten utwór Wacław Potocki chciał pokazać honor i waleczność Polaków, ich patriotyzm. Chciał unaocznić następnym pokoleniom, że warto walczyć za ojczyznę, nauczyć odwagi i patriotyzmu. Miał być również wzorem postępowania dla ówczesnej szlachty.
Jest to EPOS.

Kreacja Chodkiewicza.
- z oczu patrzy mu wojna i odwaga
-siwe włosy - doświadczenie , mądrość
- wspaniały dowódca
- wydaje się być młodszy niż jest w rzeczywistości
- szybko reaguje
- budzi zaufanie
- młody duszą
- ukazany jest jako ideał sarmaty

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
Opracowania powiązane z tekstem
Epoka
Teksty kultury