profil

Materiał: Panowanie Augusta II i Augusta III, wojna północna, Sem Niemy i jego reformy, Stanisław August Poniatowski, konfederacja barska, I, II, III rozbiór Polski, Sejm Wielki i jego reformy, Konstytucja 3-go Maja

Konfederacja barska Insurekcja kościuszkowska Sejm Czteroletni II rozbiór Polski I rozbiór Polski