profil

Źródła wiedzy o Ziemi

poleca 83% 681 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Źródła wiedzy o Ziemi:

Desygnat – przedmiot oznaczony jakąś nazwą, np. desygnatem nazwy pustynia są wszystkie obszary pozbawione zwartej szaty roślinnej.
Geografia - jest to dział nauki dotyczący zróżnicowania powłoki ziemskiej, wzajemnych związków pomiędzy jej składnikami oraz przestrzennego zróżnicowania działalności ludzkich społeczności.
Geografia - wyłoniła się z nauk greckiej, w III p.n.e Erastotanes z Cyreny użył po raz pierwszy nazwy geografia.

Podział nauk geograficznych:

Geografia:

1. kartografia – nauka o mapach, metodach ich sporządzania i sposobach wykorzystywania.
2. geografia fizyczna:
- meteorologia (stan atmosfery)
- klimatologia (stan atmosfery)
- geologia (dzieje i budowa skorupy ziemskiej)
- bio-geografia (rozmieszczenie świata ożywionego)
· fitogeografia ( bada rozmieszczenie roślin)
· zoogeografia(bada rozmieszczenie zwierząt)
- geomorfologia (rzeźba powierzchni Ziemii)
- hydrografia ( wody lądowe)
· kreenologia (nauka o źródłach)
· potamologia (nauka o rzekach)
- glacjologia ( lody i lodowce)
- oceanografia (wody oceanów)
- gleboznawstwo (nauka o glebach)
3. geografia spoleczno-ekonomiczna:
- geografia ludnosci
- demografia
- geografia przemysłu
- geografia polityczna
- geografia wyborcza
- geografia transportu
- geografia usług
4. geografia regionalna

Zachęcam do pobierania wersji .doc jest ona bardziej przejrzysta. Mile widziane komentarze. :)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta