profil

Skrypt do wykładów

poleca 85% 110 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1.Teoria rozwoju społecznego A.Comte’a.

Teoria rozwoju społecznego według Comte’a opiera się na zasadach tak zwanego naturalizmu ontologicznego. Zakładał on, iż „byt społeczny wyrasta ze świata przyrodniczego”. Społeczeństwo rozwija się stopniowo od form prostych do form złożonych. Proces ten ma formę ewolucji. Wyróżnił on trzy fazy rozwoju (tak jak w rozwoju człowieka -dzieciństwo, dojrzałość i dorosłość) nadając swoim poglądom sankcję historiozoficzną:

1. Faza teologiczna (dzieciństwo); oparta na wyjaśnieniach religijnych, od totemizmu poprzez politeizm aż do monoteizmu.
2. Faza metafizyczna; dominują w niej abstrakcyjne pojęcia, abstrakcyjne siły, otwiera ona drogę do krytyki społecznych instytucji tak jak czynili to oświeceniowi myśliciele
3. Faza pozytywistyczna, naukowa; najważniejsza jest naukowa, empirycznie weryfikowalna wiedza o rzeczywistości społecznej oraz możliwość panowania nad tą rzeczywistością.

Comte uważał, że społeczeństwo znajduje się w kryzysie; „rozpadło się na egoistyczne atomy”, co zostało spowodowane przez między innymi upadek systemu feudalnego. Dlatego też konieczna jest tak zwana inżynieria społeczna; państwem mają zdaniem Comte’a rządzić inżynierowie społeczni, czyli naukowcy. Poprzez swoją działalność mają oni służyć postępowi [Comte był zwolennikiem ściśle (...)

Załączniki:
Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata
Typ pracy