profil

Fizyka - Kosmos

poleca 85% 861 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Jowisz wenus saturn Ziemia merkury neptun uran Słońce

• Merkury
• Wenus
• Ziemia
• Mars
• Jowisz
• Saturn
• Uran
• Neptun
2. Największa masa planety : Jowisz
Najmniejsza masa planety: Merkury
Najdłuższy okres obiegu: Neptun
Najkrótszy okres obiegu : Merkury
Największa liczba księżycy: Jowisz
Najmniejsza liczba księżycy: Merkury, Mars
3. Kometa : składa się z jądra i ciągnącego się za nią warkocza, który może osiągać długość kilkuset milionów kilometrów. Jądro komety składa się z lodowych brył i zestalonych gazów z osadzonymi skałami i pyłem. W miarę przybliżania się do Słońca kometa świeci coraz jaśniej, a jej warkocz staję się coraz dłuższy.
4. Planetoidy : ciała mniejsze niż 1000km, zbudowane z materiału skalnego. Planetoidy mogły powstać wraz z Układem Słonecznym lub przybyć z przestrzeni międzygwiazdowej. Większość planetoid krąży w głównym pasie planetoid, między Marsem a Jowiszem.
5. Meteoroidy: drobne ciała poruszające się w przestrzeni międzyplanetarnej.
6. Meteorem nazywamy meteoroid, który wpadł w atmosferę Ziemi i zaczął w niej świecić.
7. Meteorytem nazywamy bryłkę materii, która dotarła do powierzchni Ziemi.
8. Każde dwa ciała przyciągają się siłą grawitacji (siła ta jest przyczyną spadania ciał na powierzchnię Ziemi). Siła ta jest siłą typu przyciągania.
9. Prawo powszechnego ciążenia: każde dwa ciała przyciągają się wzajemnie siłą o wartości wprost proporcjonalnej do iloczynu mas tych ciał i odwrotnie proporcjonalną do kwadratu odległości między nimi.
F = G * m1m2/ r2
G = 6,67 * 10-11
N m2/ kg2  współczynnik grawitacji
M1, m2 – masy ciała
R – odległość
10. Gdy zwiększymy masę jednego z ciała dwukrotnie siła wzrośnie dwa razy -> wprostproporcjonalne.
11. Gdy zmniejszymy odległość dwukrotnie siła zmaleje czterokrotnie-> odwrotnieproporcjonalne.
12. Założenia Układu Heliocentrycznego:
• W środku wszechświata znajduje się słońce, największe ze wszystkich ciał niebieskich
• Dookoła Słońca krążą po okręgach wszystkie planety, poruszające się w tym samym kierunku.
• Dookoła Słońca, krąży Ziemia, wykonuje jeden pełen obieg wciągu roku.
• Ziemia obraca się wokół własnej osi, wykonując jeden obrót wciągu doby.
13. Prawa Keplera:
• Orbity planet mają kształt elipsy, Słońce znajduje się w jednym z ognisk tych elips.
• Planety poruszają się po orbitach ze zmienną prędkością; prędkość ta jest największa, gdy planeta znajduje się najbliżej Słońca.
• Im dalej od Słońca znajduje się planeta, tym dłuższy ma okres obiegu wokół niego.
14. Ciężar ciała zależy od masy ciała i jego odległości od środka Ziemi. Jest wprost proporcjonalny do masy ciała i odwrotnie proporcjonalny do kwadratu odległości od środka Ziemi.
15. Ciężar ciała obliczamy ze wzoru: F = m*g

g  przyspieszenie ziemskie = 9,81 m/s2 = 10 m/s2

Mg = G* m * M/ r2
m- masa ciała
M- masa Ziemi
g = G * M/r2

16. Ciało znajduje się w stanie nieważkości, gdy siła nacisku działająca na ciało jest równa zero.
17. Ciało znajduje się w stanie przeciążenia jeżeli siła nacisku jest większa od siły ciężkości.
18. Siłę dośrodkową obliczamy ze wzoru:
F = mv2/ r
m – masa ciała
v- prędkość w ruchu po okręgu
r – promień okręgu.

Mg = mv2/ R
g = v2/R
V = pierwiastek z g*R
R = 6400km
V = 8km/s

19. Sztucznego satelitę na orbicie okołoziemskiej utrzymuje siła grawitacji, która jest wówczas siłą dośrodkową.
20. Pierwsza prędkość kosmiczna to najmniejsza prędkość jaką należy nadać satelicie, aby znalazł się na orbicie okołoziemskiej i ma wartość 7,9 km/s.
21. Prędkość jaką należy nadać ciału, aby przestało okrążać ziemię i poleciało w kierunku innych ciał układu słonecznego nazywamy drugą prędkością kosmiczną i ma wartość 11,2 km/s.
22. Zastosowanie satelitów ziemi:
• Telekomunikacyjne – przekazywanie rozmów telefonicznych
• Meteorologicznych – przekazywanie informacji o atmosferze Ziemi, co pozwala na przewidywanie pogody
• Nawigacyjne – przekazywanie regularnych sygnałów, co pozwala odbiornikom na Ziemi określać ich położenie.
• Geodezyjne – na podstawie odpowiednich fotografii przekazywanych przez satelitę, można sporządzać dokładne mapy
• Środowiskowe – dostarczają informacji o rozmiarach i rodzaju upraw rolniczych oraz o skażeniu środowiska.
• Badawcze – satelity i stacje badawcze , wykonują doświadczenia i badania przestrzeni kosmicznej.
• Wojskowe- ich zastosowania i cele, są strzeżone tajemnicą wojskową państw wysyłających satelitę.
23. Galaktyka – to zbiór gwiazd, planet, mgławic, materii międzygwiezdnej utrzymywanych w całości siłami grawitacji.
24. Gwiazda – obiekt kosmiczny, w którym zachodzą reakcje syntezy termojądrowej. (wodór-tlen)
25. Słońce – najbliższa gwiazda znajdująca się w naszej galaktyce. Stanowi ponad 99% masy układu słonecznego.
26. Atmosfera Słońca:
• Fotosfera – pochodzi z niej całe promieniowanie Słońca.
• Chromosfera (jasno świecący)
• Korona słoneczna – najbardziej zewnętrzna część atmosfery Słońca.
Plamy słoneczne to plamy na fotosferze – miejsca, w których temperatura jest duża niższa pod reszty fotosfery.
1AU – odległości w układzie słonecznym podajemy w jednostkach astronomicznych:
1AU – odległość Ziemi od Słońca
1ly – rok świetlny – droga jaką przebywa światło w czasie jednego roku.

I zasada dynamiki Newtona
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub siły działające równoważą się to ciało to pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym
II zasada
Jeżeli na ciało działa siła niezrównoważona to ciało to porusza się ruchem zmiennym wartość przyspieszenia w tym ruchu jest wprost proporcjonalna do masy ciała i do wartości działającej siły
III zasada
Jeżeli ciało A działa na ciało b pewną siłą F to ciało B działa na ciało A siłą F o tym samej wartości , kierunku ale o przeciwnym zwrocie.

Załączniki:
Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
Polecane teksty:

Czas czytania: 5 minut

Ciekawostki ze świata