profil

Europa po 1989r.

poleca 85% 420 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Zjednoczenie Niemiec finlandia litwa Estonia Polska

Wydarzenia związane z transformacjami politycznymi, do których doszło pod koniec lat 80-tych XX wieku, doprowadziły do zmiany mapy Europy. Na początku lat 90-tych runął blok państw komunistycznych, uzależnionych od Związku Radzieckiego. W wyniku tego RFN i NRD zjednoczyły się w jedno państwo niemieckie. W tym samym czasie na Czechosłowacji toczył się odwrotny proces, mający na celu rozdzielenie kraju. Na początku rozdzielono zaledwie czeskie i słowackie instytucje państwowe, jednak po pewnym czasie parlament federacji podjął decyzję o podziale kraju. W wyniku tego powstały dwa odrębne państwa. Czechy i Słowacja. Po 1989r. władze Jugosławii nie potrafiły utrzymać jedności państwa. W 1991r. Słowenia i Chorwacja ogłosiły secesję, a społeczność uznała ich niepodległość. Władze Jugosławii nie zgodziły się z tym, w wyniku czego wybuchła wojna jugosłowiańsko-chorwacka. W tym konflikcie zwyciężyli Chorwaci przy pomocy państw zachodniej Europy. Po pewnym czasie od Jugosławii odłączyła się również Macedonia. W 1992r. od Jugosławii postanowiła odłączyć się Bośnia i Hercegowina, czego wynikiem była wojna domowa, gdyż Serbowie i Chorwaci zareagowali natychmiast i zajęli zbrojnie terytoria Bośni, ponieważ chcieli je przyłączyć do swoich państw. Miały też tam miejsca czystki etniczne (wysiedlanie lub mordowanie przez Serbów i Chorwatów z zajętych przez siebie terenów osób innej narodowości) a także prawie doszczętne zniszczenie Sarajewa. Podczas tej wojny zginęło blisko 200 000 ludzi. W 1995r. w Dayton zostało podpisane porozumienie między przedstawicielami wszystkich walczących stron. Bośnia i Hercegowina zachowała dawne granice i stała się związkiem Federacji Chorwacko Muzułmańskiej i Republiki Serbskiej.
W 1997r. Kosowo po trwających od lat serbskich prześladowaniach zostało niepodległym państwem. W wyniku tego Serbowie wysłali tam regularną armię. Albańczycy z Kosowa zaczęli uciekać do Macedonii. W takiej sytuacji NATO rozpoczęło regularne naloty na Jugosławię. Chcieli zmusić Slobodana Miloševicia (prezydenta Jugosławii) do wycofania wojsk z Kosowa. Po ok. 2 miesiącach nalotów i bombardowań miast Jugosławii Serbowie zgodzili się na warunki postawione przez NATO.
Po 1989r. niektóre państwa Europy zjednoczyły się lub podzieliły. W lutym 1992r. na wskutek podpisania traktatu w Maastricht 12 państw Europejskich utworzyły Unię Europejską. W tym traktacie zaplanowano również wprowadzenie wspólnej waluty EURO, która została wprowadzona kilka lat później (1999r.)

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty

Historia powszechna