profil

Sposoby wprowadzania leków do organizmu

poleca 84% 1080 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

 szybkość działania leku zależy od drogi wprowadzenia go do organizmu
 leki mogą działać miejscowo lub ogólnie

Leki o działaniu miejscowym:
- nie wchłaniają się z powierzchni skóry i błon śluzowych do krwi
- działają tylko w tym miejscu, w którym zostały zastosowane

Leki wywołujące działanie ogólne:
- przenikają przez skórę, błony śluzowe
- wchłaniają się z tkanki mięśniowej, podskórnej
- działanie to następuje po dostaniu się do krwioobiegu

Drogi podania leków:
1) drogi enteralne przez przewód pokarmowy
a) drogą doustną – Per Os (p.o.)
 najczęstsza droga wprowadzania leku do organizmu
 leki podane tą drogą wykazują wolniejsze i słabsze działanie niż podane drogą pozajelitową
 szybkość wchłaniania zależy od:
- postaci leku
- ukrwienia błony śluzowej żołądka i jelit
- pH treści żołądkowej
- wypełnienia żołądka treścią pokarmową
- motoryki jelit
 czas pojawienia się działania leku = 20-40 min.
b) doodbytniczo – Per Rectum (p.r.)
 wchłaniają się bezpośrednio do żyły głównej dolnej z pominięciem wątroby
 nie ulegają zmianom pod wpływem enzymów przewodu pokarmowego
 nie są metabolizowane w wątrobie, a więc działają silniej i szybciej niż p.o.
 czas pojawienia się działania leczniczego = 15-30 min.
c) podjęzykowo – Sublingulae
2) drogą parenteralną – pozajelitową
a) wstrzyknięcia podskórne (s.c.)
 leki dostają się do krwioobiegu w ciągu 15-20 min.
 podajemy roztwory wodne, jałowe, izotoniczne o odczynie obojętnym
 szybkość przenikania do krwi zależy od:
- stopnia ukrwienia tkanek
- rodzaju użytego rozpuszczalnika
- wielkości cząsteczki leku stężenia roztworu w jakim dany lek rozpuszczono

b) wstrzyknięcia dożylne (i.v.)
 po podaniu lek natychmiast miesza się z krwią
 działanie farmakologiczne występuje prawie natychmiast
 podajemy leki o roztworach jałowych, izotonicznych, o pH = lub zbliżonym do pH płynów ustrojowych
c) wstrzyknięcia domięśniowe (i.n.)
 właściwości jak przy podaniu podskórnym
 podajemy roztwory olejowe i zawiesiny, które charakteryzują się wolniejszym wchłanianiem niż roztwory wodne – otrzymujemy formę leku o PRZEDŁUŻONYM DZIAŁANIU
d) przez drogi oddechowe – Per Inhalationem
 podajemy np.środki p/astmatyczne
 stosujemy bezpośrednio na błony śluzowe jamy ustnej (np.nitrogliceryna) lub nosa
 podajemy najczęściej leki w aerozolach
 szybkość wchłaniania zależy od:
- wielkości cząsteczki rozproszonego leku (im mniejsze cząsteczki tym szybciej docierają one do płuc)
 czas pojawienia się działania leku jest liczony w sekundach
3) peletki - leki o możliwości wszczepiania pod skórę
 zaletą jest ich wolne wchłanianie z miejsca podania i długie działanie

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty